Zmluvy 2018

[cherry_row]

[cherry_col size_md=”12″]

 

Údaje o zmluvách 2018

 

Zmluva o spolupráci č. 1/2018, zverejnená 8.1.2018

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č.2/2018, zverejnená 10.1.2018

Dodatok č.7 (k servisnej zmluve č.09 117-S001) č. 4/2018, zverejnený 12.1.2018

Zmluva o službách v rámci internetového servera Múzeum.SK č. 3/2018, zverejnená 15.1.2018

Kúpna zmluva č. 5/2018, zverejnená 15.1.2018

Kúpna zmluva  č. 6/2018, zverejnená 15.1.2018

Darovacia zmluva č. 7/2018, zverejnená 18.1.2018

Zmluva o zapožičaní predmetov č. 9/2018, zverejnená 24.1.2018

Zmluva o vzájomnej spolupráci č. 10/2018, zverejnená 24.1.2018

Zmluva o personálnom a technickom zabezpečení plynulého

chodu sobášneho obradu č. 11/2018, zverejnená 29.1.2018

Zmluva o personálnom a technickom zabezpečení plynulého

chodu sobášneho obradu č. 12/2018, zverejnená 1.2.2018

Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi č. 14/2018, zverejnená 7.2.2018

Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi č. 15/2018, zverejnená 7.2.2018

Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi č. 16/2018, zverejnená 7.2.2018

Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi č. 17/2018, zverejnená 7.2.2018

Dodatok č. 18/2018  k Zmluve o výpožičke zbier. predmetov, zverejnený 7.2.2018 
Dodatok č. 19/2018  k Zmluve o výpožičke zbier. predmetov, zverejnený 12.2.2018 

Komisionárska zmluva č. K-1/2018, zverejnená 12.2.2018

Zmluva o spolupráci č. 20/2018, zverejnená 14.2.2018

Zmluva o spolupráci č. 21/2018, zverejnená 14.2.2018

Komisionárska zmluva č. K-2/2018, zverejnená 15.2.2018

Zmluva o obstaraní predaja veci č. ZOPV 3/2018, zverejnená 15.2.2018

Komisionárska zmluva č. K-4/2018, zverejnená 15.2.2018

Komisionárska zmluva č. K-5/2018, zverejnená 15.2.2018

Komisionárska zmluva č. K-6/2018, zverejnená 15.2.2018

Komisionárska zmluva č. K-7/2018, zverejnená 15.2.2018

Komisionárska zmluva č. K-8/2018, zverejnená 19.2.2018

Komisionárska zmluva č. K-9/2018, zverejnená 19.2.2018

Komisionárska zmluva č. K-10/2018, zverejnená 19.2.2018

Komisionárska zmluva č. K-11/2018, zverejnená 19.2.2018

Komisionárska zmluva č. K-12/2018, zverejnená 19.2.2018

Komisionárska zmluva č. K-13/2018, zverejnená 19.2.2018

Komisionárska zmluva č. K-14/2018, zverejnená 21.2.2018

Komisionárska zmluva č. K-15/2018, zverejnená 21.2.2018

Komisionárska zmluva č. K-16/2018, zverejnená 21.2.2018

Komisionárska zmluva č. K-17/2018, zverejnená 21.2.2018

Komisionárska zmluva č. K-18/2018, zverejnená 21.2.2018

Komisionárska zmluva č. K-19/2018, zverejnená 21.2.2018

Komisionárska zmluva č. K-20/2018, zverejnená 21.2.2018

Komisionárska zmluva č. K-21/2018, zverejnená 21.2.2018

Komisionárska zmluva č. K-22/2018, zverejnená 21.2.2018

Komisionárska zmluva č. K-23/2018, zverejnená 21.2.2018

Komisionárska zmluva č. K-24/2018, zverejnená 21.2.2018

Zmluva o obstaraní predaja veci č. ZOPV-25/2018, zverejnená 22.2.2018

Komisionárska zmluva č. K-26/2018, zverejnená 22.2.2018

Komisionárska zmluva č. K-27/2018, zverejnená 22.2.2018

Dohoda o dodávke elektrickej energie č. 22/2018, zverejnená 26.2.2018

Dohoda o dodávke vody č. 23/2018, zverejnená 26.2.2018

Komisionárska zmluva č. K-28/2018, zverejnená 26.2.2018

Komisionárska zmluva č. K-29/2018, zverejnená 26.2.2018

Komisionárska zmluva č. K-30/2018, zverejnená 26.2.2018

Dodatok k Zmluve o výpožičke ZP, č. 24/2018, zverejnená 27.2.2018 

Zmluva o person. a technic. zabezp. plynulého chodu sobášneho obradu č. 25/2018, zverejnená 27.2.2018

Komisionárska zmluva č. K-31/2018, zverejnená 27.2.2018

Zmluva o persom. a technic. zabezp. plynulého shodu sobášneho obradu č. 26/2018, zverejnená 28.2.2018

Zmluva o spolupráci č. 27/2018, zverejnená 5.3.2018

Darovacia zmluva č. 28/2018, zverejnená 7.3.2018

Kúpna zmluva č. 29/20108, zverejnená 7.3.2018

Zmluva o person. a tech. zabezp. plynulého chodu sobášneho aktu č. 30/2018, zverejnená 8.3.2018

Zmluva o spolupráci č. 31/2018, zverejnená 8.3.2018

Komisionárska zmluva č. K-31/2018, zverejnená 8.3.2018

Zmluva o vzájomnej spolupráci č. 32/2018, zverejnená 9.3.2018

Zmluva o spolupráci č. 33/2018, zverejnená 13.3.2018

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 34/2018, zverejnená 13.3.2018

Zmluva o obstaraní predaja veci č. ZOPV-33/2018, zverejnená 13.3.2018

Komisionárska zmluva č. K-34/2018, zverejnená 13.3.2018

Komisionárska zmluva č. K-35/2018, zverejnená 15.3.2018

Komisionárska zmluva č. K-36/2018, zverejnená 15.3.2018 

Kúpna zmluva č. 35/2018, zverejnená 15.3.2018

Zmluva o dielo č. 36/2018, zverejnená 16.3.2018

Zmluva o spolupráci č. 37/2018, zverejnená 16.3.2018

Dohoda o skončení Zmluvy o právnej pomoci č. 38/2018, zverejnená 21.3.2018

Licenčná zmluva č. 39/2018, zverejnená 22.3.2018

Darovacia zmluva č. 41/2018, zverejnená 26.3.2018

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 43/2018, zverejnená 3.4.2018

Zmluva o spolupráci č. 42/2018, zverejnená 4.4.2018

Kúpna zmluva č. 46/2018, zverejnená 5.4.2018

Kúpna zmluva č. 47/2018, zverejnená 9.4.2018

Zmluva o person. a technic. zabezpeč. plynul. chodu sobáš. obradu č. 51/2018, zver. 12.4.2018

Dodatok č. 52 k Zmluve o zverení majetok do správy, zverejnený 11.4.2018

Zmluva o spolupráci č. 48/2018, zverejnená 11.4.2018

Zmluva o spolupráci č. 49/2018, zverejnená 13.4.2018

Zmluva o spolupráci č. 50/2018, zverejnená 13.4.2018

Zmluva o spolupráci č. 53/2018, zverejnená 13.4.2018

Zmluva o spolupráci č. 54/2018, zverejnená 13.4.2018

Kúpna zmluva č. 55/2018, zverejnená 19.4.2018

Zmluva o spolupráci č. 56/2018, zverejnená 19.4.2018

Zmluva o per. a tech. zabezpečení plynulého chodu sobášneho obradu č.57/2018, zverejnená 25.4.2018

Komisionárska zmluva č. K-37/2018, zverejnená 25.4.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 01/07/2017, č. 58/2018, zverejnený 25.4.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 02/07/2017, č. 59/2018, zverejnený 25.4.2018

Zmluva o personálnom a techn. zabezpečení plynulého chodu sobášneho obradu č. 60/2018, zverejnená 27.4.2018

Zmluva o vzájomnej spolupráci č. 61/2018, zverejnená 27.4.2018

Zmluva č.62/2018 o poskytnutí dotácie zo štát. rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2018 č. MK-414520183.2, zverejnená 27.4.2018

Zmluva o spolupráci č. 63/2018, zverejnená 9.5.2018

Zmluva o spolupráci č. 64/2018, zverejnená 9.5.2018

Zmluva o spolupráci č. 65/20187, zverejnená 9.5.2018

Zmluva o spolupráci č. 66/2018, zverejnená 9.5.2018

Zmluva o spolupráci č. 67/2018, zverejnená 9.5.2018

Zmluva o servisnej službe č. 68/2018, zverejnená 9.5.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 69/2018, zverejnená 10.5.2018

Zmluva o spolupráci č. 70/2018, zverejnená 14.5.2018

Zmluva o spolupráci č. 71/2018, zverejnená 14.5.2018

Zmluva o spolupráci č. 72/2018, zverejnená 14.5.2018

Zmluva o personálnom a tech. zabezpečení plynulého chodu sobášneho obradu č. 73/2018, zverejnená 14.5.2018

Zmluva o personálnom a tech. zabezpečení plynulého chodu sobášneho obradu č. 74/2018, zverejnená 14.5.2018

Zmluva o personálnom a tech. zabezpečení plynulého chodu sobášneho obradu č. 75/2018, zverejnená 14.5.2018

Nájomná zmluva č. 76/2018, zverejnená 15.5.2018

Zmluva o person. a technickom zabezpečení plynulého chodu sobašného obradu, č. 77/2018, zverejnená 15.5.2018

Zmluva o spolupráci č. 79/2018, zverejnená 17.5.2018

Hromadná licenčná zmluva č. 80/2018, zverejnená 18.5.2018

Hromadná licenčná zmluva č. 81/2018, zverejnená 18.5.2018

Kúpna zmluva č. 82/2018, zverejnená 21.5.2018

Zmluva o pers. a technickom zapezpečení plynulého chodu sobášneho obradu, č. 83/2018, zverejnená 22.5.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o akceptácií platobných kariet, č. 84/2018, zverejnený 22.5.2018

Zmluva o spolupráci č. 85/2018, zverejnená 22.5.2018

Zmluva o spolupráci č. 86/2018, zverejnená 22.5.2018

Zmluva o reklame č. 87/2018, zverejnená 28.5.2018

Zmluva o reklame č. 88/2018, zverejnená 28.5.2018

Zmluva o dielo č. 89/2018, zverejnená 28.5.2018

Zmluva o reklame č. 90/2018, zverejnená 29.5.2018

Zmluva o personálnom a technickom zabezpečení plynulého chodu sobášneho obradu č. 92/2018, zverejnená 1.6.2018

Zmluva o zverení majetku do správy správcovi v súlade s ustanovením §6 a §6a zák. NR SR č.446/2001 Z.z. o majetku VUC…, č. 93/2018, zverejnená 6.6.2018

Zmluva o spolupráci pri vykonaní archeol. výskumov v roku 2018 v katastri obce Divinka, č. 94/2018, zverejnená 12.6.2018

Zmluva o spolupráci č. 95/2018, zverejnená 15.6.2018

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 96/2018, zverejnená 19.6.2018

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 97/2018, zverejnená 19.6.2018

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 98/2018, zverejnená 19.6.2018

Zmluva o vzájomnej spolupráci č. 99/2018, zverejnená 19.6.2018

Zmluva o zverení zhodnotenia majetku ŽSK do správy správcovi č. 100/2018, zverejnená 20.6.2018

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 103/2018, zverejnená 21.6.2018

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 104/2018, zverejnená 21.6.2018

Zmluva o prevádzkovaní dobovej strelnice a remesiel na hrade Strečno č, 105/2018, zverejnená 22.6.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 106/2018, zverejnená 26.6.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 107/2018, zverejnená 26.6.2018

Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 108/2018, zverejnená 28.6.2018

Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 109/2018, zverejnená 28.6.2018

Zmluva o spolupráci č. 110/2018, zverejnená 2.7.2018

Zmluva o spolupráci č. 111/2018, zverejnená 3.7.2018

Zmluva o dielo č. 112/2018, zverejnená 4.7.2018

Poistná zmluva č. 114/2018, zverejnená 9.7.2018

Zmluva o mlčanlivosti a ochrane osobných údajov č. 115/2018

Zmluva o person. a tech. zabezp. plynulého chodu sobášneho obradu č. 116/2018, zverejnená 12.7.2018

Zmluva o person. a tech. zabezp. plynulého chodu sobášneho obradu č. 117/2018, zverejnená 12.7.2018

Zmluva o vzájomnej spolupráci č. 119/2018, zverejnená 13.7.2018

Hromadná licenčná zmluva č. 120/2018, zverejnená 16.7.2018 

Hromadná licenčná zmluva č. 121/2018, zverejnená 16.7.2018

Zmluva o vzájomnej spolupráci č. 122/2018, zverejnená 17.7.2018

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 123/2018, zverejnená 16.7.2018

Kúpna zmluva č. 124/2018, zverejnená 17.7.2018

Zmluva o poskyt. dotácie zo ŠR prostred. rozpoč. MK SR na rok 2018 č. 125/2018, zverejnená 17.7.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. 126/2018, zverejnený 18.7.2018

Komisionárska zmluva č. K-38/2018, zverejnená 18.7.2018

Zmluva o spolupráci č. 127/2018, zverejnená 19.7.2018

Zmluva o spolupráci č. 128/2018, zverejnená 19.7.2018

Zmluva o výpožičke kópií ZP a VD vo vlastníctve autorov č. 129/2018, zverejnená 24.7.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. 130/2018, zverejnená 24.7.2018

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. 131/2018, zverejnená 25.7.2018

Zmluva o person. a technic. zabezp. plynulého chodu sobáš. obradu č. 132/2018, zverejnená 24.7.2018

Licenčná zmluva č. 133/2018, zverejnená 26.7.2018

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 134/2018, zverejnená 27.7.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezp. prac. zdrav. služby č. 135/2018, zverejnený 27.7.2018

Poistná zmluva č. 136/2018, zverejnená 27.7.2018

Zmluva o personálnom a techn. zabezpečení plynulého chodu sobášneho obradu č. 137/2018, zverejnená 2.8.2018

Zmluva o personálnom a techn. zabezpečení plynulého chodu sobášneho obradu č. 138/2018, zverejnená 2.8.2018

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 139/2018, zverejnená 6.8.2018

Zmluva o personálnom a techn. zabezpečení plynulého chodu sobášneho obradu č. 140/2018, zverejnená 6.8.2018

Zmluva o spolupráci č. 143/2018, zverejnená 17.8.2018

Zmluva o dielo č. 141/2018, zverejnená 20.8.2018

Zmluva o dielo č. 142/2018, zverejnená 20.8.2018

Zmluva o personálnom a techn. zabezpečení plynulého chodu sobášneho obradu č. 144/2018m zverejnená 20.8.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 146/2018, zverejnená 23. 8. 2018

Zmluva o spolupráci č. 147/2018, zverejnená 27.8.2018

Zmluva o dielo č. 148/2018, zverejnená 27.8.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 149/2018, zverejnená 31.8.2018

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. 150/2018, zverejnená 31.8.2018

Poistná zmluva č. 151/2018, zverejnená 7.9.2018

Zmluva o spolupráci č. 154/2018, zverejnená 4.9.2018

Zmluva o spolupráci č. 155/2018, zverejnená 4.9.2018

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 158/2018, zverejnená 4.9.2018

Licenčná zmluva č. 157/2018, zverejnená 4.9.2018

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 160/2018, zverejnená 5.9.2018

Licenčná zmluva č. 161/2018, zverejnená5.9.2018

Zmluva o spolupráci č. 162/2018, zverejnená 6.9.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov, zverejnená 7. 9. 2018

Zmluva o personál. a technic. zabezpeč. plynul. chodu sobášneho obradu č. 167/21018, zverejnená 13. 9. 2018

Dohoda o dodávke vody č. 168/2018, zverejnená 13.9.2018

Dohoda o dodávke elektrickej energie č. 169/2018, zverejnená 13.9.2018

Kúpna zmluva č. 170/2018, zverejnená 14.9.2018

Komisionárska zmluva č. K-39/2018, zverejnená 20.9.20108

Licenčná zmluva č. 171/2018, zverejnená 25.9.2018

Zmluva o dielo č. 172/2018, zverejnená 2. 10. 2018

Zmluva o spolupráci č. 174/2018, zverejnená 12.10.2018

Zmluva o spolupráci č. 175/2018, zverejnená 12.10.2018

Zmluva o spolupráci č. 176/2018, zverejnená 12.10.2018

Zmluva o dielo č. 177/2018, zverejnená 15.10.2018

Licenčná zmluva č. 178/2018, zverejnená 16.10.2018

Kúpna zmluva č. 181/2018, zverejnená 19.10.2018

Dodatok č. 179/2018, zverejnený 19.10.2018

Kúpna zmluva č. 182/2018, zverejnená 19.10.2018

Hromadná licenčná zmluva č. 183/2018, zverejnená 19.10.2018

Zmluva o používaní múzejného katalogizačného systému ESEZ 4G č. 184/2018, zverejnená 22.10.2018

Zmluva o pesonál. a techn. zabezp. plynulého chodu sobášneho obradu č. 185/2018, zverejnená 24.10.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo z 2.10.2018 č. 186/2018, zverejnený 5.11.2018

Kúpna zmluva č. 187/2018, zverejnená 7.11.2018

Licenčná zmluva o poskyt. reprodukcie zbierkového predm. PMZA č. 188/2018, zverejnená 9.11.2018

Dodatok k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 189/2018, zverejnený 13.11.2018 

Kúpna zmluva č. 193/2018, zverejnená 16.11.2018

Kúpna zmluva s Dodatkom č. 194/2018, zverejnená 22.11.2018

Zmluva o poskytnutí cestovných  náhrad č. 195/2018, zverejnená 23.11.2018

Zmluva o poskytnutí cestovných náhrad č. 196/2018, zverejnená 23.11.2018

Kúpna zmluva č. 197/2018, zverejnená 27.11.2018

Kúpna zmluva č. 198/2018, zverejnená 27.11.2018

Kúpna zmluva č. 199/2018, zverejnená 27.11.2018

Kúpna zmluva č. 200/2018, zverejnená 27.11.2018

Kúpna zmluva č. 201/2018, zverejnená 28.11.2018

Kúpna zmluva č. 202/2018, zverejnená 28.11.2018

Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 203/2018, zverejnená 28.11.2018

Zmluva o zverení majetku do správy správcovi č. 204/2018, zverejnená 30.11.2018

Kúpna zmluva č. 205/2018, zverejnená 30,11,2018

Kúpna zmluva č. 206/2018, zverejnená 30.11.2018

Kúpna zmluva č. 207/2018, zverejnená 30.11.2018

Zmluva o zverení majetku do správy  správcovi č. 208/2018, zverejnená 3.12.2018

Kúpna zmluva č. 209/2018, zverejnená 5.12.2018

Zmluva o spolupráci č. 210/2018, zverejnená 10.12.2018

Dodatok č. 211/2018, zverejnený 12.12.2018

Dodatok č. 212/2018, zverejnený 12.12.2018

Dodatok č. 213/2018, zverejnený 12.12.2018

Zmluva o výpožičke č. 214/2018, zverejnený 12.12.2018

Dodatok č. 217/2018, zverejnený 13.12.2018

Darovacia zmluva č. 218/2018, zverejnený 14.12.2018

Darovacia zmluva č. 219/2018, zverejnený 14.12.2018

Poistná zmluva č. 220/2018, zverejnená 14.12.2018

Kúpna zmluva č. 221/2018, zverejnená 17.12.2018

Hromadná licenčná zmluva č. 222/2018, zverejnená 17.12.2018

Dohoda č. 223/2018, zverejnená 17.12.2018

Kúpna zmluva č. 224/2018, zverejnená 18.12.2018

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 225/2018, zverejnená 19.12.2018

Poistná zmluva č. 226/2018, zverejnená 19.12.2018

Zmluva o person. a techn. zabezp.plynulého chodu sobáš. obradu č. 227/2018, zverejnená 20.12.2018

Dodatok č.229/2018  k servisnej zmluve, zverejnená 20.12.2018 

Zmluva o dielo č. 230/2018, zverejnená 20.12.2018

Zmluva o spolupráci č. 231/2018, zverejnená 28.12.2018

Komisionárska zmluva K-40/2018, zverejnená 17.1.2019

 

 

 

/cherry_col]

[/cherry_row]

Scroll to Top