Zmluvy 2021

Údaje o zmluvách 2021

 

Príkazná zmluva č. 1/2021, zverejnená 12.1.2021

Licenčná zmluva č. 2/2021, zverejnená 28.1.2021

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 3/2021, zverejnená 9.2.2021

Komisionárska zmluva č. K-1/2021, zverejnená 15.2.2021

Dodatok k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 4/2021, zverejnená 18.2.2021

Komisionárska zmluva K-2/2021, zverejnená 26.2.2021

Komisionárska zmluva K-3/2021, zverejnená 2.3.2021

Komisionárska zmluva K-4/2021, zverejnená 2.3.2021

Komisionárska zmluva K-5/2021, zverejnená 2.3.2021

Komisionárska zmluva K-6/2021, zverejnená 5.3.2021

Komisionárska zmluva K-7/2021, zverejnená 15.3.2021

Komisionárska zmluva K-8/2021, zverejnená 15.3.2021

Komisionárska zmluva K-9/2021, zverejnená 15.3.2021

Komisionárska zmluva K-10/2021, zverejnená 15.3.2021

Komisionárska zmluva K-11/2021, zverejnená 15.3.2021

Komisionárska zmluva K-12/2021, zverejnená 15.3.2021

Komisionárska zmluva K-13/2021, zverejnená 15.3.2021

Komisionárska zmluva K-14/2021, zverejnená 15.3.2021

Komisionárska zmluva K-15/2021, zverejnená 15.3.2021

Komisionárska zmluva K-16/2021, zverejnená 15.3.2021

Komisionárska zmluva K-17/2021, zverejnená 15.3.2021

Komisionárska zmluva K-18/2021, zverejnená 15.3.2021

Komisionárska zmluva K-19/2021, zverejnená 15.3.2021

Komisionárska zmluva K-20/2021, zverejnená 15.3.2021

Komisionárska zmluva K-21/2021, zverejnená 15.3.2021

Komisionárska zmluva K-22/2021, zverejnená 15.3.2021

Komisionárska zmluva K-23/2021, zverejnená 19.3.2021

Komisionárska zmluva K-24/2021, zverejnená 19.3.2021

Komisionárska zmluva K-25/2021, zverejnená 19.3.2021

Komisionárska zmluva K-26/2021, zverejnená 19.3.2021

Komisionárska zmluva K-27/2021,zverejnená 19.3.2021

Komisionárska zmluva K-28/2021, zverejnená 26.3.2021

Komisionárska zmluva K-29/2021, zverejnená 26.3.2021

Zmluva 5/2021, zverejnená 6.4.2021

Komisionárska zmluva K-30/2021, zverejnená 6.4.2021

Zmluva 6/2021, zverejnená 7.4.2021

Oznámenie o zmene ceny na servis a revízie výťahov a eskalátorov č. 7/2021

Komisionárska zmluva K-31/2021, zverejnená 12.4.2021

Licenčná zmluva 8/2021, zverejnená 19.4.2021

Licenčná zmluva 9/2021, zverejnená 19.4.2021

Zmluva o platbe členského príspevku č. 10/2021, zverejnená 26.4.2021

Komisionárska zmluva K-32/2021, zverejnená 29.4.2021

Zmluva o zverejnení majetku  do správy správcovi č. 11/2021, zverejnená 30.4.2021

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov 12/2021,zverejnená 30.4.2021

Zmluva o personálnom a technickom zabezpečení plynulého chodu sobáša č. 13/2021, zverejnená 4.5.2021

Komisionárska zmluva K-33/2021, zverejnená 5.5.2021

Dodatok č. 14/2021, zverejnený 12.5.2021

Dodatok č. 15/2021, zverejnený 12.5.2021

Dodatok č. 16/2021, zverejnený 12.5.2021

Dodatok č. 17/2021, zverejnený 12.5.2021

Dodatok č. 18/2021, zverejnený 12.5.2021

Komisionárska zmluva č. K-34/2021, zverejnená 12.5.2021

Zmluva o dielo č. 19/2021, zverejnená 13.5.2021

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 20/2021, zverejnená 14.5.2021

Komisionárska zmluva  K-35/2021, zverejnená 17.5.2021

Zmluva o personálnom a techn. zabezpečení sobáša kaplnka BH č. 21/2021, zverejnená 18.5.2021

Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 22/2021, zverejnená 25.5.2021

Kúpna zmluva č. 23/2021, zverejnená 28.5.2021

Zmluva o spolupráci č. 24/2021, zverejnená 28.5.2021

Zmluva o výpožičke č. 25/2021, zverejnená 9.6.2021

Komisionárska zmluva K-36/2021, zverejnená 14.6.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 26/2021, zverejnená 23.6.2021

Dodatok k Zmluve č. 27/2021, zverejnená 23.6.2021

Príkazná zmluva č. 28/2021, zverejnená 23.6.2021

Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho šírenie č. 29/2021, zverejnená 23.6.2021

Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho šírenie č. 30/2021, zverejnená 23.6.2021

Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho šírenie č. 31/2021, zverejnená 23.6.2021

Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho šírenie č. 32/2021, zverejnená 23.6.2021

Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho šírenie č. 33/2021, zverejnená 23.6.2021

Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho šírenie č. 34/2021, zverejnená 23.6.2021

Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho šírenie č. 35/2021, zverejnená 23.6.2021

Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho šírenie č. 36/2021, zverejnená 23.6.2021

Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho šírenie č. 37/2021, zverejnená 23.6.2021

Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho šírenie č. 38/2021, zverejnená 23.6.2021

Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho šírenie č. 39/2021, zverejnená 23.6.2021

Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho šírenie č. 40/2021,zverejnená 23.6.2021

Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho šírenie č. 41/2021, zverejnená 23.6.2021

Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho šírenie č. 42/2021, zverejnená 23.6.2021

Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho šírenie č. 43/2021, zverejnená 23.6.2021

Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho šírenie č. 44/2021, zverejnená 23.6.2021

Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho šírenie č. 45/2021, zverejnená 23.6.2021

Komisionárska zmluva  č. 46/2021, zverejnená 23.6.2021

Zmluva o personáln. a tech.zabezpečení sobáš. obratu v kaplnke BH č. 47/2021, zverejnená 28.6.2021

Zmluva o spolupráci č. 52/2021, zverejnená 29.6.2021

Zmluva o spolupráci pri organizovaní podujatia č. 53/2021, zverejnená 30.6.2021

Zmluva o spolupráci pri organizovaní podujatia č. 54/2021, zverejnená 30.6.2021

Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho šírenie č. 55/2021, zverejnená 1.7.2021

Zmluva o reklame č. 56/2021, zverejnená 1.7.2021

Zmluva o personál. a techn. zabezpečení sobáša č. 57/2021, zverejnená 6.7.2021

Dodatok k Zmluve o výpožičke č. 58/2021, zverejnená 7.7.2021

Zmluva o person. a technickom zabezpeč. sobášneho obradu č. 59/2021, zverejnená 9.7.2021

Zmluva o person. a technickom zabezpeč. sobášneho obradu č. 60/2021, zverejnená 12.7.2021

Darovacia zmluva č. 61/2021, zverejnená 14.7.2021

Zmluva o dielo č. 62/2021, zverejnená 20.7.2021

Príkazná zmluva č. 63/2021, zverejnená 20.7.2021

Komisionárska zmluva K-37/2021, zverejnená 21.7.2021

Zmluva o spolupráci 64/2021, zverejnená 21.7.2021

Zmluva o výpožičke č. 65/2021, zverejnená 21.7.2021

Komisionárska zmluva č. K-38/2021, zverejnená 22.7.2021

Zmluva  o výpožičke č. 66/2021, zverejnená 22.7.2021

Zmluva o personálnom a techn. zabezpeč. sobáša č. 67/2021, zverejnená 22.7.2021

Zmluva o personálnom a techn. zabezpeč. sobáša č. 68/2021, zverejnená 22.7.2021

Dodatok k zmluve č. 69/2021, zverejnená 22.7.2021

Dodatok k zmluve č. 70/2021, zverejnená 22.7.2021

Dodatok k zmluve č. 71/2021, zverejnená 22.7.2021

Dodatok k zmluve č. 72/2021, zverejnená 22.7.2021

Zmluva o person. a technickom zabezpečení sobáša č. 73/2021, zverejnená 22.7.2021

Zmluva o zverení do správy č. 74/2021, zverejnená 26.7.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 75/2021, zverejnená 26.7.2021

Zmluva o personálnom a tech. zabezpečení sobáša č. 76/2021, zverejnená 28.7.2021

Zmluva o výpožičke č. 77/2021, zverejnená 28.7.2021

Licenčná zmluva č. 78/2021, zverejnená 28.7.2021

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov 79/2021, zverejnená 29.7.2021

Zmluva o personálnom a techn. zabezpečení plynulého chodu sobáš.obradu č. 80/2021, zverejnená 29.7.2021

Zmluva o person. a technick. zabezpečení plyn. chodu sobášneho obradu v kaplnke BH č. 81/2021, zverejnená 9.8.2021

Zmluva o person. a techn.zabezpeč.chodu sobášneho obradu v SP Bytča č. 82/2021, zverejnená 9.8.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 83/2021, zverejnená 9.8.2021

Dodatok k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 84/2021, zverejnená 9.8.2021

Zmluva o personálnom a technickom zabezpečení sobáša park Budatín č. 86/2021, zverejnená 11.8.2021

Kúpna zmluva č. 87/2021, zverejnená 13.8.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 88/2021, zverejnená 16.8.2021

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 89/2021, zverejnená 17.8.2021

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 90/2021, zverejnená 17.8.2021

Zmluva o person. a techn. zabezpečení sobáša BH č. 91/2021, zverejnená 17.8.2021

Príkazná zmluva č. 92/2021, zverejnená 17.8.2021

Zmluva o spolupráci č. 93/2021, zverejnená 17.8.2021

Zmluva o dielo č. 94/2021, zverejnená 23.8.2021

Rámcová zmluva o spolupráci pri predaji vstupeniek č. 95/2021, zverejnená 23.8.2021

Zmluva o personálnom a technickom zabez. sobáš Bytča č. 96/2021, zverejnená 24.8.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 97/2021, zverejnená 24.8.2021

Zmluva o spolupráci č. 98/2021, zverejnená 24.8.2021

Zmluva o personálnom a technickom zabez. sobášny palác Bytča č. 99/2021, zverejnená 25.8.2021

Príkazná zmluva č. 100/2021, zverejnená 26.8.2021

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 101/2021, zverejnená 26.8.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 102/2021, zverejnená 26.8.2021

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 103/2021, zverejnená 3.9.2021

Zmluva o dielo č. 104/2021, zverejnená 6.9.2021

Zmluva o personálnom a technickom zabezpečení sob. obradu v kaplnke BH č. 109/2021, zverejnená 6.9.2021

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 110/2021, zverejnená 7.9.2021

Zmluva o spolupráci č. 111/2021, zverejnená 8.9.2021

Zmluva o výpožičke zbierk.predmetov č. 112/2021, zverejnená 16.9.2021

Zmluva o dielo č. 113/2021, zverejnená 16.9.2021

Licenčná zmluva č. 117/2021, zverejnená 21.9.2021

Dodatok k zmluve o výpožičke č. 118/2021, zverejnená 24.9.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu č. 119/2021, zverejnená 24.9.2021

Oznámenie o ukončení prevádzky bufetu č. 121/2021, zverejnená 1.10.2021

Zmluva o výpožičke č. 122/2021, zverejnená 1.10.2021

Príkazná zmluva č. 123/2021, zverejnená 4.10.2021

Hromadná licenčná zmluva č. 124/2021, zverejnená 12.10.2021

Zmluva o dielo č. 125/2021, zverejnená 12.10.2021

Licenčná zmluva č. 126/2021, zverejnená 12.10.2021

Poistná zmluva č. 127/2021, zverejnená 15.10.2021,

Zmluva o praktickom vyučovaní č. 128/2021, zverejnená 18.10.2021

Zmluva o dielo č. 129/2021, zverejnená 20.10.2021

Zmluva o používaní múzejného katalogizačného systému č. 130/2021, zverejnená 21.10.2021

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 131/2021, zverejnená 22.10.2021

Zmluva o odpadu odpadu č. 132/2021, zverejnená 2.11.2021

Kúpna zmluva č. 133/2021, zverejnená 5.11.2021

Zmluva o výpožičke č. 134/2021, zverejnená 5.11.2021

Príkazná zmluva č. 135/2021, zverejnená 5.11.2021

Zmluva o dielo č. 136/2021, zverejnená 10.11.2021

Zmluva o dielo č. 137/2021, zverejnená 10.11.2021

Kúpna zmluva č. 138/2021, zverejnená 11.11.2021

Kúpna zmluva č. 139/2021,zverejnená 11.11.2021

Kúpna zmluva č. 140/2021, zverejnená 11.11.2021

Kúpna zmluva č. 141/2021, zverejnená 11.11.2021

Kúpna zmluva č. 142/2021, zverejnená 11.11.2021

Kúpna zmluva č. 143/2021, zverejnená 11.11.29021

Dodatok k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 144/2021, zverejnená 11.11.2021

Kúpna zmluva č. 145/2021, zverejnená 12.11.2021

Kúpna zmluva č. 146/2021, zverejnená 16.11.2021

Kúpa zmluva č. 147/2021, zverejnená 23.11.2021

Príkazná zmluva č. 148/2021, zverejnená 23.11.2021

Darovacia zmluva č. 149/2021, zverejnená 23.11.2021

Kúpna zmluva č. 150/2021, zverejnená 24.11.2021

Kúpna zmluva č. 151/2021, zverejnená 24.11.2021

Darovacia zmluva č. 152/2021,zverejnená 26.11.2021

Zmluva o výpožičke č. 153/2021, zverejnená 29. 11.2021

Zmluva č. 154/2021, zverejnená 29.11. 2021

Darovacia zmluva č. 155/2021, zverejnená 1.12.2021

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 156/2021, zverejnená 13.12.2021

Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. 157/2021, zverejnená 13.12.2021

Zmluva o dielo č. 158/2021, zverejnená 15.12.2021

Zmluva o dielo č. 159/2021, zverejnená 15.12.2021

Kúpna zmluva č. 160/2021, zverejnená 17.12.2021

Zmluva o výpožičke č. 161/2021, zverejnená 17.12.2021

Zmluva o dielo č.162/2021, zverejnená 21.12.2021

Licenčná zmluva č. 163/2021, zverejnená 29.12.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[/cherry_col]

[/cherry_row]

Scroll to Top