Zmluvy 2014

Údaje-o-zmluvách-2014-3

 

Licenčná zmluva č. 553/2014, zverejnená 15.01.2014

Dodatok č. 1. k Zmluve o dodávke el. energie, zo dňa 4.02.2013, zverejnený 17.01.2014

Dohoda č. 1491, zverejnená 20. 01. 2014

Darovacia zmluva č. 26/2013, zverejnená 22.01.2014

Zmluva o dielo AÚ č. 174/2013, zverejnená 23.01.2014

Darovacia zmluva č. 7/2013, zverejnená 23.01.2014

Darovacia zmluva č. 8/2013, zverejnená 23.01.2014

Darovacia zmluva č. 12/2013, zverejnená 23.01.2014

Zmluva o spolupráci č. 001/2014/PMZA, zverejnená 28.01.2014

Zmluva o spolupráci č. 002/2014/PMZA, zverejnená 28.01.2014

Darovacia zmluva č. 4/2013, zverejnená 30.01.2014

Darovacia zmluva č. 6/2013, zverejnená 03.02.2014

Darovacia zmluva č. 19/2013, zverejnená 03.02.2014

Zmluva o spolupráci č. 004/2014/PMZA, zverejnená 03.02.2014

Zmluva o prístupe k zbier. predmetom,pomocnému a dokumen. materiálu za účelom reprodukovania č. 005/2014/PMZA, zverejnená 03.02.2014

Darovacia zmluva č. 20/2013, zverejnená 31.01.2014

Darovacia zmluva č. 23/2013, zverejnená 31.01.2014

Darovacia zmluva č. 24/2013, zverejnená 31.01.2014

Darovacia zmluva č. 5/2013, zverejnená 30.01.2014

Darovacia zmluva č. 10/2013, zverejnená 30.01.2014

Darovacia zmluva č. 21/2013, zverejnená 30.01.2014

Komisionárska zmluva č. 003/2014/PMZA, zverejnená 30.01.2014

Servisná zmluva č. IT/001/2014, zverejnená 05.02.2014

Darovacia zmluva č. 11/2013, zverejnená 05.02.2014

Darovacia zmluva č. 14/2013, zverejnená 05.02.2014

Darovacia zmluva č. 15/2013, zverejnená 05.02.2014

Kúpna zmluva č. 006/2014/PMZA, zverejnená 13.02.2014

Kúpna zmluva č. 007/2014/PMZA, zverejnená 13.02.2014

Zmluva o výpožičke umeleckých diel č. 1513, zverejnená 13.02.2014

Darovacia zmluva č. 1515/2014, zverejnená 14. 02.2014

Kúpna zmluva č. 1517/2014, zverejnená 14. 02. 2014

Zmluva o spolupráci č. 008/2014/PMZA, zverejnená 17.02.2014

Darovacia zmluva č. 18/2013, zverejnená 26.02.2014

Zmluva o spolupráci č. 009/2014/PMZA, zverejnená 26.02.2014

Zmluva o spolupráci č. 010/2014/PMZA, zverejnená 26.02.2014

Zmluva o spolupráci č. 011/2014/PMZA, zverejnená 26.02.2014

Zmluva o spolupráci č. 012/2014/PMZA, zverejnená 28.02.2014

Zmluva č. 091200/P60411/14, ŽSR, zverejnená 03.03.2014

Zmluva o spolupráci č. 013/2014/PMZA, zverejnená 03.03.2014

Zmluva 1/2014 o prevode správy majetku štátu, zverejnená 03.03.2014

Zmluva o spolupráci č. 014/2014/PMZA, zverejnená 06.03.2014

Zmluva o spolupráci č. 015/2014/PMZA, zverejnená 11.03.2014

Zmluva o reklame a propagácii č. 016/2014/PMZA, zverejnená 17.03.2014

Dodatok č. 1/2014 k Zmluve o výpožičke zbier. predmetov č. 21/2013 zo dňa 25.9.2013, zverejený 18.03.2014 

Komisionárska zmluva č. 017/2014/PMZA, zverejnená 20.03.2014

Komisionárska zmluva č. 018/2014/PMZA, zverejnená 20.03.2014

Zmluva č. 287/2014-S, o dodávke vody z vodovodnej siete ŽSR, odvode odpadových vôd kanalizačnou sieťou ŽSR a likvidácií tuhého odpadu, zverejnená 20.03.2014

Zmluva o spolupráci č. 019/2014/PMZA, zverejnená 21.03.2014

Zmluva o zverení majetku do správy správcovi … č. 020/2014/PMZA, zverejnená 21.03.2014

Zmluva o spolupráci č. 021/2014/PMZA, zverejnená 27.03.2014

Zmluva o spolupráci č. 022/2014/PMZA, zverejnená 31.03.2014

Zmluva o vzájomnej spolupráci č. 023/2014/PMZA, zverejnená 31.3.2014

Zmluva o spolupráci č. 024/2014/PMZA, zverejnená 01.04.2014

Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy č. 025/2014/PMZA, zverejnená 01.04.2014

Darovacia zmluva č. 25/2013, zverejnená 07.04.2014

Zmluva o spolupráci č. 026/2014/PMZA, zverejnená 07.04.2014

Zmluva o spolupráci č. 027/2014/PMZA, zverejnená 09.04.2014

Komisionárska zmluva č. 028/2014/PMZA, zverejnená 09.04.2014

Zmluva o spolupráci č. 029/2014/PMZA, zverejnená 09.04.2014

Zmluva o uskutočnení kultúrneho programu č.1542/2014/PMZA, zverejnená 15. 04. 2014

Zmluva o servisnej službe č.1545/2014/PMZA, zverejnená 15. 04. 2014

Zmluva o spolupráci č. 1546/2014/PMZA, zverejnená 15. 04. 2014

Zmluva o výpožičke výstavy č.1547/2014/PMZA, zverejnená 16. 04. 2014

Dohoda č. 2561TE4031/14 o rozpočítavaní množstva tepla…, zverejnená 23.04.2014

Zmluva o spolupráci č. 030/2014/PMZA, zverejnená 23.04.2014

Komisionárska zmluva č. 031/2014/PMZA, zverejnená 23.04.2014

Partnerská dohoda o spolupráci č. 032/2014/PMZA pri realizácii projektu s názvom “Bez kaplnky nie je hrad”, zverejnená 24.04.2014

Zmluva o spolupráci č. 033/2014/PMZA, zverejnená 24.04.2014

Zmluva o spolupráci č. 034/2014/PMZA, zverejnená 24.04.2014

Darovacia zmluva č. 035/2014/PMZA, zverejnená 24.04.2014

Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení poskytovania služieb obyvateľstvu prevádz. predaj. autom., zverejnený 24.4.2014

Zmluva 24.04.2014, zverejnená 25.04.2014

Zmluva 25.04.2014, zverejnená 25.04.2014

Zmluva o spolupráci č. 036/2014/PMZA, zverejnená 28.04.2014

Zmluva č. 70/2014 o platbe členského príspevku na rok 2014, zverejnená 28.04.2014

Zmluva o dielo č. 037/2014/PMZA, zverejnená 29.04.2014

SEVAK – príloha č.1 k zmluve č. 201101572, zverejnená 30.04.2014

Zmluva o spolupráci č. 038/2014/PMZA, zverejnená 30.04.2014

Zmluva o spolupráci č. 039/2014/PMZA, zverejnená 30.04.2014

Zmluva o spolupráci č. 1558/2014/PMZA, zverejnená 02. 05. 2014

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 3/2014, zverejnená 09.05.2014

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1562/2014/PMZA, zverejnená 12. 05. 2014

Zmluva o vzájomnej spolupráci č. 1563/2014/PMZA, zverejnená 12. 05. 2014

Komisionárska zmluva č. 1/2014/PMZA, zverejnená 12. 05. 2014

Zmluva o spolupráci č. 1564/2014/PMZA, zverejnená 15. 05. 2014

Zmluva o spolupráci č. 1565/2014/PMZA, zverejnená 15. 05. 2014

Komisionárska zmluva č. 2/2014/PMZA, zverejnená 22. 05. 2014

Komisionárska zmluva č. 3/2014/PMZA, zverejnená 22. 05. 2014

Komisionárska zmluva č. 4/2014/PMZA, zverejnená 22. 05. 2014

Komisionárska zmluva č. 5/2014/PMZA, zverejnená 22. 05. 2014

Komisionárska zmluva č. 6/2014/PMZA, zverejnená 22. 05. 2014

Komisionárska zmluva č. 7/2014/PMZA, zverejnená 22. 05. 2014

Zmluva o spolupráci č. 1566, zverejnená 22.05.2014

Zmluva 17. 05. 2014 č. 1567/2014/PMZA, zverejnená 22. 05. 2014

Komisionárska zmluva č. 8/2014/PMZA, zverejnená 23. 05. 2014

Komisionárska zmluva č. 10/2014/PMZA, zverejnená 23. 05. 2014

Zmluva o spolupráci č. 1568/2014/PMZA, zverejnená 23. 05. 2014

Zmluva o spolupráci č. 1569/2014/PMZA, zverejnená 23. 05. 2014

Komisionárska zmluva č. 040/2014/PMZA, zverejnená 26.05.2014

Komisionárska zmluva č. 041/2014/PMZA, zverejnená 26.05.2014

Komisionárska zmluva č. 042/2014/PMZA, zverejnená 26.05.2014

Komisionárska zmluva č. 043/2014/PMZA, zverejnená 26.05.2014

Komisionárska zmluva č. 044/2014/PMZA, zverejnená 26.05.2014

Komisionárska zmluva č. 045/2014/PMZA, zverejnená 26.05.2014

Komisionárska zmluva č. 046/2014/PMZA, zverejnená 27.05.2014

Kúpna zmluva č. 1/2014, zverejnená 27.05.2014

Zmluva o spolupráci č. 047/2014/PMZA, zverejnená 27.05.2014

Komisionárska zmluva č. 048/2014/PMZA, zverejnená 28.05.2014

Komisionárska zmluva č. 049/2014/PMZA, zverejnená 28.05.2014

Komisionárska zmluva č. 050/2014/PMZA, zverejnená 28.05.2014

Zmluva o spolupráci č. 051/2014/PMZA, zverejnená 29.5.2014

Komisionárska zmluva č. 052/2014/PMZA, zverejnená 29.05.2014

Komisionárska zmluva č. 053/2014/PMZA, zverejnená 29.05.2014

Komisionárska zmluva č. 054/2014/PMZA, zverejnená 29.05.2014

Komisionárska zmluva č. 055/2014/PMZA, zverejnená 29.05.2014

Zmluva o spolupráci č. 056/2014/PMZA, zverejnená 30.05.2014

Zmluva o spolupráci č. 057/2014/PMZA, zverejnená 30.05.2014

Zmluva o reklame č. 058/2014/PMZA, zverejnená 30.05.2014

Zmluva o poskytnutí grantovej dodácie č. 19/2014/OKŠCRMR/2014, zverejnená 30.05.2014

Hromadná licenčná zmluva č. VP/14/16138/002, zverejnená 30.05.2014

Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy č. 4300009179, zverejnená 02.06.2014

Komisionárska zmluva č. 059/2014/PMZA, zverejnená 02.06.2014

Komisionárska zmluva č. 060/2014/PMZA, zverejnená 02.06.2014

Zmluva o zabezpečení propagácie reklamných partnerov č. 061/2014/PMZA, zverejnená 02.06.2014

Zmluva o reklame č. 062/2014/PMZA, zverejnená 02.06.2014

Komisionárska zmluva č. 063/2014/PMZA, zverejnená 04.06.2014

Komisionárska zmluva č. 064/2014/PMZA, zverejnená 04.06.2014

Komisionárska zmluva č. 065/2014/PMZA, zverejnená 04.06.2014

Komisionárska zmluva č. 066/2014/PMZA, zverejnená 04.06.2014

Zmluva o spolupráci č. 067/2014/PMZA, zverejnená 05.06.2014

Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku ŽSK č. 068/2014/PMZA, zverejnená 05.06.2014

Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku ŽSR č. 069/2014/PMZA, zverejnená 05.06.2014

Návrh poistnej zmluvy pre poistenie prepravy zásielok č. 467 5046743, zverejnená 05.06.2014

Návrh poistnej zmluvy pre poistenie prepravy zásielok č. 467 5046752, zvereinený 05.06.2014

Návrh poistnej zmluvy pre poistenie výstavy č. 360 5046746, zverejnená 05.06.2014

Komisionárska zmluva č. 070/2014/PMZA, zverejnená 06.06.2014

Zmluva o výpožičke č. 071/2014/PMZA, zverejnená 11.06.2014

Zmluva o nájme nebytových priestorov a pozemkov č. 072/2014/PMZA, zverejnená 12.06.2014

Zmluva o odvoze odpadu č. 073/201/PMZA, zverejnená 13.06.2014

Zmluva o spolupráci č. 074/2014/PMZA, zverejnená 16.06.2014

Zmluva o reklame č. 075/2014/PMZA, zverejnená 16.06.2014

Poistná zmluva č. 16 5 384, zverejnená 16.06.2014

Komisionárska zmluva č. 076/2014/PMZA, zverejnená 18.06.2014

Súborová poistná zmluva č. 080 – 801 25 04, zverejnená 18.06.2014

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 6/2014, zverejnená 19.06.2014

Zmluva o spolupráci č. 077/2014/PMZA, zverejnená 19.06.2014

Zmluva o spolupráci č. 078/2014/PMZA, zverejnená 19.06.2014

Komisionárska zmluva č. 079/2014/PMZA, zverejnená 20.06.2014

Poistná zmluva č. 16 5 385, zverejnená 24.06.2014

Zmluva o spolupráci č. 080/2014/PMZA, zverejnená 25.6.2014

Zmluva o nájme hnuteľnej veci č. 081/2014/PMZA, zverejnená 26.06.2014

Zmluva o spolupráci č. 082/2014/PMZA, zverejnená 30.06.2014

Zmluva o zverení zhodnotenia nehnuteľnosti ŽSK do správy správcovi č. 083/2014/PMZA, zverejnená 30. 06. 2014

Dohoda o platbách na odobratú, ale zatiaľ nevyfaktúrovanú elektrinu- faktúra, č. 130000887490, zverejnená 02.07.2014

Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfaktúrovanú elektrinu-faktúra, č. 130000887498, zveverejná 02.07.2014

Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfaktúrovanú elektrinu-faktúra, č. 130000887501, zverejnená 02.07.2014

Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfaktúrovanú elektrinu-faktúra, č. 13000087507, zverejnená 02.07.2014

Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfaktúrovanú elektrinu-faktúra, č. 130000887496, zverejnená 02.07.2014

Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfaktúrovanú elektrinu-faktúra, č. 130000887504, zverejnená 02.07.2014

Zmluva o spolupráci č. 084/2014/PMZA, zverejnená 02.07.2014

Zmluva o nájme hnuteľnej veci č. 085/2014/PMZA, zverejnená 02.07.2014

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 5/2014, zverejnená 02.07.2014

Zmluva o spolupráci č. 086/2014/PMZA, zverejnená 04.07.2014

Zmluva o spolupráci č. 087/2014/PMZA, zverejnená 04.07.2014

Zmluva o spolupráci č. 088/2014/PMZA, zverejnená 04.07.2014

Zmluva o servisnej službe č. 089/2014/PMZA, zverejnená 04.07.2014

Zmluva o obstaraní predaja vecí č. 090/2014/PMZA, zverejnená 07.07.2014

Zmluva o spolupráci č. 091/2014/PMZA, zverejnená 07.07.2014

Smlouva o výpujčce č. 8/2014/ÚSV, zverejnená 08.07.2014

Dohoda o odborné praxi č. 097/2014/PMZA, zverejnená 08.07.2014

Zmluva o uskutočnení kultúrneho programu č. 092/2014/PMZA, zverejnená 08.07.2014

Zmluva o uskutočnení kultúrneho programu č. 093/2014/PMZA, zverejnená 08.07.2014

Zmluva o uskutočnení kultúrneho programu č. 094/2014/PMZA, zverejnená 08.07.2014

Zmluva o realizácii pracovnej činnosti č. 095/2014/PMZA, zverejnená 08.07.2014

Zmluva o realizácii pracovnej činnosti č. 096/2014/PMZA, zverejnená 08.07.2014

Zmluva o realizácii pracovnej činnosti č. 098/2014/PMZA, zverejnená 09.07.2014

Zmluva o sponzorstve č. 099/2014/PMZA, zverejnená 09.07.2014

Zmluva o uskutočnení kultúrneho programu č. 100/2014/PMZA, zverejnená 09.07.2014

Zmluva o uskutočnení kultúrneho programu č. 101/2014/PMZA, zverejnená 11.07.2014

Zmluva o uskutočnení kultúrneho programu č. 102/2014/PMZA, zverejnená 11.07.2014

Zmluva o uskutočnení kultúrneho programu č. 103/2014/PMZA, zverejnená 11.07.2014

Zmluva o uskutočnení kultúrneho podujatia č. 104/2014/PMZA, zverejnená 11.07.2014

Zmluva o uskutočnení kultúrneho programu č. 105/2014/PMZA, zverejnená 11.07.2014

Zmluva o realizácií pracovnej činnosti č. 106/2014/PMZA, zverejnená 11.07.2014

Zmluva o uskutočnení kultúrneho programu č. 107/2014/PMZA, zverejnená 11.07.2014

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku č. 108/2014/PMZA, zverejnená 11.07.2014

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 4/2014, zverejnená 15.07.2014

Zmluva o servisnej službe č. 109/2014/PMZA, zverejnená 16.07.2014

Dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 070-2011-PMZA

Dodatok č. 01/2014, zverejnený 18.07.2014.

Poistenie prepravy zásielok č. 6580603357, zverejnené 18.07.2014.

Poistenie prepravy zásielok č.  6580602960, zverejnené 18.07.2014.

Zmluva o reklame zverejnená 18.07.2014.

Zmluva o obstaraní predaja veci zverejnená 18.07.2014.

Zmluva o reklame č. 110/2014/PMZA, zverejnená 29.07.2014

Servisná zmluva č. 111/2014/PMZA, zverejnená 29.07.2014

Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci, zo dňa 14.2.2014, zverejnený 30.7.2014

Zmluva o reklame č. 112/2014/PMZA, zverejnená 30.07.2014

Zmluva č. 05/08/2014 o poskytovaní bezpečnostnej služby, zverejnená 01.08.2014

Zmluva č. 04/08/2014 o poskytovaní bezpečnostnej služby, zverejnená 01.08.2014

Zmluva o nájme hnuteľnej veci č. 113/2014/PMZA, zverejnená 04.08.2014

Zmluva o dielo č. 114/2014/PMZA na prípravu a realicáciu prác, zverejnená 05.08.2014

Zmluva o poskytnutí dotácie ŽSK zo štátneho rozpočtu MK SR na rok 2014, č. ŽSK-PM/2014/1.1, zverejnená 07.08.2014

Zmluva o nájme hnuteľnej veci č. 115/2014/PMZA, zverejnená 08.08.2014

Zmluva o dielo č. 116/2014/PMZA, zverejnená 11.08.2014

Zmluva o spolupráci č. 117/2014/PMZA, zverejnená 11.08.2014

Zmluva o spolupráci č. 130/2014/PMZA, zverejnená 12.08.2014

Komisionárska zmluva č. 118/2014/PMZA, zverejnená 15.08.2014

Zmluva o spolupráci č. 119/2014/PMZA, zverejnená 19.08.2014

Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy č. 120/2014/PMZA, zverejnená 19.08.2014

Zmluva o zverení hmotného hnuteľného majetku ŽSK do správy … 1652, zverejnená 20.08.2014

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpújčce č. 8/2014/ÚSV, zverejnený 21.08.2014

Poistná zmluva č. 16 5 387, zverejnená 22.08.2014

Zmluva o nájme hnuteľnej veci, č. 121/2014/PMZA, zverejnená 22.08.2014

Zmluva o zabezpečení kultúrneho podujatia č. 122/2014/PMZA, zverejnená 26.08.2014

Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy, č. 123/2014/PMZA, zverejnená 26.08.2014

Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy, č. 124/2014/PMZA, zverejnená 26.08.2014

Zmluva o zabezpečení kulturného podujatia, č. 125/2014/PMZA, zverejnená 26.08.2014

Zmluva o zabezpečení kultúrneho podujatia, č. 126/2014/PMZA, zverejnená 26.08.2014

Zmluva o zabezpečení kultúrneho podujatia, č. 127/2014/PMZA, zverejnená 28.08.2014

Zmluva o spolupráci č. 128/2014/PMZA, zverejnená 03.09.2014

Zmluva o spolupráci č. 129/2014/PMZA, zverejnená 03.09.2014

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 10/2014, zverejnená 03.09.2014

Nájomná zmluva č. 12/2014, zverejnená 11.09.2014

Komisionárska zmluva č. 131/2014/PMZA, zverejnená 12.09.2014

Zmluva o dielo – Hospodárska zmluva č. 132/2014/PMZA, zverejnená 23.09.2014

Zmluva o spolupráci č. 133/2014/PMZA, zverejnená 26.9.2014

Zmluva o spolupráci č. 134/2014/PMZA, zverejnená 30.09.2014

Zmluva o spolupráci č. 135/2014/PMZA, zverejnená 30.09.2014

Zmluva o spolupráci č. 136/2014/PMZA, zverejnená 30.09.2014

Zmluva o spolupráci č. 137/2014/PMZA, zverejnená 30.09.2014

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 14/2014, zverejnená 01.10.2014

Zmluva o zabezpečení kultúrneho programu č. 138/2014/PMZA, zverejnená 14.10.2014

Zmluva o zabezpečení kultúrneho podujatia č. 139/2014/PMZA, zverejnená 14.10.2014

Zmluva o zabezpečení kultúrneho programu č. 140/2014/PMZA, zverejnená 14.10.2014

Zmluva o zabezpečení kultúrneho podujatia č. 141/2014/PMZA, zverejnená 15.10.2014

Zmluva o zabezpečení kultúrneho podujatia č. 142/2014/PMZA, zverejnená 15.10.2014

Zmluva o zabezpečení kultúrneho programu č. 143/2014/PMZA, zverejnená 15.10.2014

Komisionárska zmluva č. 144/2014/PMZA, zverejnená 15.10.2014

Zmluva o zabezpečení kultúrneho programu č. 145/2014/PMZA, zverejnená 16.10.2014

Zmluva o zabezpečení kultúrneho programu č. 146/2014/PMZA, zverejnená 16.10.2014

Zmluva o zabezpečení kultúrneho programu č. 147/2014/PMZA, zverejnená 16.10.2014

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 13/2014, zverejnená 17.10.2014

Zmluva o zabezpečení kultúrneho programu č. 148/2014/PMZA, zverejnená 22.10.2014

Zmluva o spolupráci č. 149/2014/PMZA, zverejnená 22.10.2014

Zmluva o zabezpečení kultúrneho podujatia č. 150/2014/PMZA, zverejnená 24.10.2014

Zmluva o zabezpečení kultúrneho programu č. 151/2014/PMZA, zverejnená 24.10.2014

Zmluva o zabezpečení kultúrneho podujatia č. 152/2014/PMZA, zverejnená 24.10.2014

Hromadná licenčná zmluva č. VP/14/16138/006, zverejnená 24.10.2014

Poistná zmluva č. 16 5 390, zverejnená 30.10.2014

Zmluva o zverení majetku do správy správcovi uzavretá s súlade s ustanovením … č. 153/2014/PMZA, zverejnená 05.11.2014

Zmluva o spolupráci č. 154/2014/PMZA, zverejnená 19.11.2014

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 16/2014, zverejnená 19.11.2014

Kúpna zmluva č. 1696/2014, zverejnená20.11.2014

Dodatok č. 4 k servisnej zmluve č. 09 117-S001, zverejnený 24.11.2014

Zmluva o dielo č. 809/2014/OVS, zverejnená 24.11.2014

Zmluva o dielo č. 1/2014, zverejnená 01.12.2014

Zmluva o dielo č. 2/2014, zverejnená 01.12.2014

Zmluva o spolupráci č. 155/2014/PMZA, zverejnená 01.12.2014

Zmluva o dielo č. 156/2014/PMZA, zverejnená 03.12.2014

Kúpna zmluva č. 7/2014, zverejnená 05.12.2014

Kúpna zmluva č. 8/2014, zverejnená 05.12.2014

Kúpna zmluva č. 9/2014, zverejnená 05.12.2014

Darovacia zmluva č. 23/2014, zverejnená 05.12.2014

Darovacia zmluva č. 50/2014, zverejnená 05.12.2014

Zmluva o spolupráci č. 157/2014/PMZA, zverejnená 05.12.2014

Zmluva o spolupráci č. 158/2014/PMZA, zverejnená 05.2014.2014

Zmluva o spolupráci č. 159/2014/PMZA, zverejnená 08.12.2014

Zmluva o spolupráci č. 160/2014/PMZA, zverejnená 08.12.2014

Darovacia zmluva č. 3/2014, zverejnená 11.12.2014

Darovacia zmluva č. 4/2014, zverejnená 11.12.2014

Darovacia zmluva č. 27/2014, zverejnená 11.12.2014

Darovacia zmluva č. 29/2014, zverejnená 11.12.2014

Kúpna zmluva č. 3/2014, zverejnená 11.12.2014

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 17/2014, zverejnená 11.12.2014

Zmluva o zverení zhodnotenia nehnuteľnosti ŽSK … č. 161/2014/PMZA, zverejnená 11.12.2014

Zmluva o spolupráci č. 162/2014/PMZA, zverejnená 11.12.2014

Darovacia zmluva č. 5/2014, zverejnená 16.12.2014

Darovacia zmluva č. 24/2014, zverejnená 16.12.2014

Darovacia zmluva č. 40/2014, zverejnená 16.12.2014

Darovacia zmluva č. 41/2014, zverejnená 16.12.2014

Kúpna zmluva č. 10/2014, zverejnená 16.12.2014

Zmluva o dielo č. 163/2014/PMZA, zverejnená 16.12.2014

Zmluva o obstaraní predaja vecí č. 164/2014/PMZA, zverejnená 16.12.2014

Zmluva o obstaraní predaja vecí č. 165/2014/PMZA, zverejnená 16.12.2014

Zmluva o spolupráci č. 166/2014/PMZA, zverejnená 17.12.2014

Dodatok k Zmluve o dielo č. 2/2014, zverejnený 19.12.2014

Kúpna zmluva č. 11/2014, zverejnená 31.12.2014

Dodatok č. 1 ku Zmluve o zverení majetku do správy…zo dňa 5.11.2014, zverejnený 31.12.2014

Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy č. 167/2014/PMZA, zverejnená 31.12.2014

Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy č. 168/2014/PMZA, zverejnená 31.12.2014

Komisionárska zmluva č. 169/2014/PMZA, zverejnená 31.12.2014

Komisionárska zmluva č. 170/2014/PMZA, zverejnená 31.12.2014

Komisionárska zmluva č. 171/2014/PMZA, zverejnená 31.12.2014

Komisionárska zmluva č. 172/2014/PMZA, zverejnená 31.12.2014

Darovacia zmluva č. 12/2014, zverejnená 31.12.2014

Darovacia zmluva č. 13/2014, zverejnená 31.12.2014

Darovacia zmluva č. 15/2014, zverejnená 31.12.2014

Darovacia zmluva č. 17/2014, zverejnená 31.12.2014

Darovacia zmluva č. 25/2014, zverejnená 31.12.2014

Darovacia zmluva č. 30/2014, zverejnená 31.12.2014

Darovacia zmluva č. 53/2014, zverejnená 31.12.2014

Kúpna zmluva č. 6/2014, zverejnená 31.12.2014

Darovacia zmluva č. 8/2014, zverejnená 31.12.2014

Darovacia zmluva č. 9/2014, zverejnená 31.12.2014

Darovacia zmluva č. 16/2014, zverejnená 31.12.2014

Darovacia zmluva č. 18/2014, zverejnená 31.12.2014

Darovacia zmluva č. 19/2014, zverejnená 31.12.2014

Darovacia zmluva č. 28/2014, zverejnená 31.12.2014

Darovacia zmluva č. 37/2014, zverejnená 31.12.2014

Darovacia zmluva č. 38/2014, zverejnená 31.12.2014

Darovacia zmluva č. 46/2014, zverejnená 31.12.2014

Darovacia zmluva č. 52/2014, zverejnená 31.12.2014

Darovacia zmluva č. 54/2014, zverejnená 31.12.2014

Darovacia zmluva č. 55/2014, zverejnená 31.12.2014

Zmluva o spolupráci č. 173/2014/PMZA, zverejnená 31.12.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top