Zmluvy 2016

Údaje o zmluvách 2016

Komisionárska zmluva č. 5/2016/PMZA, zverejnená 5.1.2016

Zmluva o spolupráci č. 1/2016/PMZA, zverejnená 11.1.2016

Darovacia zmluva č. 2/2016/PMZA, zverejnená 15.1.2016

Darovacia zmluva č. 3/2016/PMZA, zverejnená 20.1.2016

Zmluva o spolupráci č. 4/2016/PMZA, zverejnená 20.1.2016

Zmluva o spolupráci č. 5/2016/PMZA, zverejnená 22.1.2016

Zmluva o spolupráci č. 6/2016/PMZA, zverejnená 26.1.2016

Darovacia zmluva č. 7/2016/PMZA, zverejnená 26.1.2016

Darovacia zmluva č. 8/2016/PMZA, zverejnená 26.1.2016

Darovacia zmluva č. 9/2016/PMZA, zverejnená 26.1.2016

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 10/2016/PMZA, zverejnená 26.1.2016

Dodatok č. 3/2016/PMZA, zverejnený 2.2.2016

Dodatok č. 4/2016/PMZA, zverejnený 2.2.2016

Zmluva o spolupráci č. 11/2016/PMZA, zverejnená 2.2.2016

Zmluva o spolupráci č. 12/2016/PMZA, zverejnená 2.2.2016

Darovacia zmluva č. 13/2016/PMZA, zverejnená 2.2.2016

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 2/2016, zverejnená 08.02.2016

Zmluva o spolupráci (ZUŠ Bytča), zverejnená 09.02.2016

Darovacia zmluva č. 2/2015, zverejnená 10.02.2016

Darovacia zmluva č. 12/2015, zverejnená 10.02.2016

Darovacia zmluva č. 13/2015, zverejnená 10.02.2016

Darovacia zmluva č. 5/2015, zverejnená 11.02.2016

Darovacia zmluva č. 7/2015, zverejnená 11.02.2016

Darovacia zmluva č. 9/2015, zverejnená 11.02.2016

Darovacia zmluva č. 10/2015, zverejnená 11.02.2016

Darovacia zmluva č. 15/2015, zverejnená 11.02.2016

Darovacia zmluva č. 17/2015, zverejnená 11.02.2016

Zmluva o spolupráci (Fapšová + Bakala), zverejnená 11.02.2016

Dodatok k Zmluve o výpožičke ZP č. 2/2015, zverejnený 16.02.2016

Darovacia zmluva č. 6/2015, zverejnená 16.02.2016

Darovacia zmluva č. 4/2015, zverejnená 16.02.2016

Darovacia zmluva č. 8/2015, zverejnená 16.02.2016

Darovacia zmluva č. 11/2015, zverjenená 16.02.2016

Darovacia zmluva č. 14/2015, zverejnená 16.02.2015

Zmluva o spolupráci (Kavalková + Matyšák), zverejnená 17.02.2016

Zmluva o spolupráci (Chudá + Domjen), zverejnená 17.02.2016

Komisionárska zmluva (Zelisková), zverejnená 19.02.2016

Darovacia zmluva č. 24/2015, zverejnená 23.02.2016

Smlouva o výpujčce č. 3/2016/ÚSV, zverejnená 25.02.2016

Dohoda č. 2/§ 52a/2016 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti, zverejnená 01.03.2016

Dodatok k Zmluve o výpožičke ZP č. 14/2014, zverejnený 02.03.2016

Dohoda o spolupráci pri usporiadaní I. ročníka Strečnianskych hradných slávností (2016), zverejnená 02.03.2016

Zmluva o spolupráci (Imrišková+Formánek), zverejnená 02.03.2016

Zmluva o spolupráci (Jurčagová+Urík), zverejnená 02.03.2016

Zmluva o spolupráci (Magátová+Juríček), zverejnená 02.03.2016

Darovacia zmluva č. 16/2015, zverejnená 03.03.2016

Darovacia zmluva č. 1/2015, zverejnená 10.03.2016

Dodatok č. 2 k dohode o spolupráci, zverejnený 21.03.2016

Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy, zverejnená 24. 03. 2016

Zmluva o dielo, zverejnená 1.4.2016

Zmluva o nájme hnuteľnej veci, zverejnená 1.4.2016

Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy, zverejnená 1.4.2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov, zverejnená 1.4.2016

Zmluva o poskytnutí verejných služieb – balík služieb, zverejnená 4.4.2016

Zmluva o spolupráci, zverejnená 6.4.2016

Zmluva o spolupráci, zverejnená 11.4.2016

Zmluva o spolupráci, zverejnená 11.4.2016

Zmluva o spolupráci, zverejnená 14.4.2016

Komisionárska zmluva, zverejnená 19.4.2016

Zmluva o spolupráci, zverejnená 26.4.2016

Komisionárska zmluva, zverejnená 26.4.2016

Komisionárska zmluva, zverejnená 26.4.2016

Komisionárska zmluva, zverejnená 26.4.2016

Komisionárska zmluva, zverejnená 26.4.2016

Komisionárska zmluva, zverejnená 26.4.2016

Komisionárska zmluva, zverejnená 26.4.2016

Zmluva o spolupráci, zverejnená 27.4.2016

Zmluva o spolupráci, zverejnená 27.4.2016

Zmluva o dielo, zverejnená 27.4.2016

Zmluva o dielo, zverejnená 27.4.2016

Komisionárska zmluva, zverejnená 28.4.2016

Komisionárska zmluva, zverejnená 28.4.2016

Komisionárska zmluva, zverejnená 28.4.2016

Komisionárska zmluva, zverejnená 28.4.2016

Komisionárska zmluva, zverejnená 28.4.2016

Komisionárska zmluva, zverejnená 28.4.2016

Dodatok č. 1 k Servisnej zmluve, zverejnený 28.4.2016

Komisionárska zmluva, zverejnená 28.4.2016

Zmluva o dielo, zverejnená 29.4.2016

Zmluva o dielo, zverejnená 29.4.2016

Zmluva o dielo, zverejnená 29.4.2016

Zmluva o dielo, zverejnená 29.4.2016

Zmluva o dielo, zverejnená 29.4.2016

Zmluva o dielo, zverejnená 29.4.2016

Zmluva o dielo, zverejnená 29.4.2016

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb, zverejnená 2.5.2016

Zmluva o kontrolnej činnosti a pozáručnom servise, zverejnená 2.5.2016

Komisionárska zmluva, zverejnená 2.5.2016

Komisionárska zmluva, zverejnená 2.5.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2016 číslo MK-203/2016/1.1

Komisionárska zmluva, zverejnená 3.5.2016

Zmluva o nájme hnuteľnej veci, zverejnená 3.5.2016

Zmluva o dielo s udelením licencie, zverejnená 3.5.2016

Zmluva o výpožičke exponátov č. 8/2016, zverejnená 3.5.2016

Zmluva o výpožičke pomocného materiálu č. 5/2016, zverejnená 3.5.2016 

Zmluva o nájme hnuteľnej veci, zverejnená 4.5.2016

Zmluva o nájme hnuteľnej veci, zverejnená 4.5.2016

Zmluva o vzájomnej spolupráci, zverejnená 4.5.2016

Poistná zmluva, zverejnená 4.5.2016

Zmluva o spolupráci, zverejnená 5.5.2016

Licenčná zmluva č.1/2016 o poskytnutí fotografického materiálu PMZA v zmysle

Autorského zákona č. 185/2015 Z.z.

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 05/08/2014 o poskytovaní bezpečnostnej služby,

zverejnený 5.5.2016

Zmluva o nájme hnuteľnej veci, zverejnená 9.5.2016

Zmluva o spolupráci, zverejnená 10.5.2016

Zmluva o spoluprácu, zverejnená 10.5.2016

Zmluva o spolupráci, zverejnená 10.5.2016

Zmluva o spolupráci, zverejnená 10.5.2016

Zmluva o spolupráci, zverejnená 10.5.2016

Komisionárska zmluva č. 19, zverejnená 12.5.2016

Zmluva o zabezpečení propagácie reklamným partnerom č.88/2016, zverejnená 16.5.2016

Zmluva o reklame 1/2016, zverejnená 16.5.2016

Zmluva o dielo 90/2016, zverejnená 16.5.2016

Zmluva o dielo 91/2016, zverejnená 16.5.2016

Zmluva o dielo 92/2016, zverejnená 16.5.2016

Zmluva o dielo 93/2016, zverejnená 16.5.2016

Zmluva o dielo 94/2016, zverejnená 16.5.2016

Zmluva o dielo 95/2016, zverejnená 16.5.2016

Komisionárska zmluva 20, zverejnená 16.5.2016

Komisionárska zmluva 21, zverejnená 16.5.2016

Zmluva o zabezpečení propagácie reklamného partnera 96/2016, zverejnená 17.5.2016

Zmluva o reklame 97/2016, zverejnená 17.5.2016

Zmluva o spolupráci, zverejnená 17.5.2016

Zmluva o zabezpečení propagácie reklamného partnera 99/2016, zverejnená 19.5.2016

Komisionárska zmluva 25, zverejnená 20.5.2016

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 9/2016, zverejnená 20.5.2016

Zmluva o prevádzkovaní dobovej strelnice a remesiel na hrade Strečno, zverejnená 23.5.2016

Komisionárska zmluva 22, zverejnená 24.5.2016

Zmluva o reklame, zverejnená 24.5.2016

Zmluva o spolupráci, zverejnená 24.5.2016

Zmluva o spolupráci (Zátek), zverejnená 24.5.2016

Licenčná zmluva č.2/2016 o poskytnutí fotografického materiálu Považského múzea v Žiline, zverejnená 25.5.2016

Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie č.80/2016 – OKŠCRMR/2016 zverejnená 26.5.2016

Zmluva o reklame 105/2016, zverejnená 26.5.2016

Komisionárska zmluva 23, zverejnená 26.5.2016

Licenčná zmluva č. 3/2016 o poskytnutí fotografického materiálu Považského múzea v Žiline, zverejnená 26.5.2016

Zmluva o reklame č.1/2016, zverejnená 30.5.2016

Dohoda o spolupráci, zverejnená 31.5.2016

Dohoda o dodávke elektrickej energie, zverejnená 31.5.2016

Hromadná licenčná zmluva VP/16/16138/003, zverejnená 31.5.2016

Hromadná licenčná zmluva VP/16/16138/004, zverejnená 31.5.2016

Zmluva o spolupráci 112/2016, zverejnená 1.6.2016

Zmluva o reklame 113/2016, zverejnená 3.6.2016

Zmluva o dielo 115/2016, zverejnená 6.6.2016

Zmluva o dielo 116/2016, zverejnená 6.6.2016

Zmluva o dielo 117/2016, zverejnená 6.6.2016

Dodatok ku Komisionárskej zmluve

Zmluva o nájme hnuteľnej veci 114/2016, zverejnená 7.6.2016

Komisionárska zmluva (CASTOR), zverejnená 10.6.2016

Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov

Zmluva o dielo na výkon prekladateľských prác 119/2016, zverejnená 13.6.2016

Zmluva o spolupráci 120/2016, zverejnená 14.6.2016

Dohoda 126/2016 o ukončení Zmluvy č. 05/08/2014, zverejnená 14.6.2016

Dohoda 127/2016 o ukončení Zmluvy č. 05/06/2014, zverejnená 14.6.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu MK SR na rok 2016 č. MK-4525/2016/3.2, zverejnená 17.6.2016

Zmluva o zabezpečení reklamného partnera 125/2016, zverejnená 24.6.2016

Zmluva č. 01/07/2016 o poskytovaní bezpečnostnej služby, zverejnená 30.6.2016

Zmluva č. 02/07/2016 o poskytovaní bezpečnostnej služby, zverejnená 30.6.2016

Zmluva o spolupráci 130/2016, zverejnená 30.6.2016

Dohoda 131/2016 o skončení Zmluvy o právnickej pomoci, zverejnená 30.6.2016

Zmluva 131/2016 o poskytovaní právnych služieb, zverejnená 30.6.2016

Zmluva o spolupráci pri vykonaní archeologického výskumu v r. 2016, zverejnená 4.7.2016

Zmluva o nájme hnuteľnej veci (D-rent) č. 16062101, zverejnená 7.7.2016

Licenčná zmluva č. 04/2016 o poskytnutí fotografického materiálu PMZA, zverejnená 7.7.2016

Zmluva o poskytnutí služieb, zverejnená 13.7.2016

Zmluva o vytvorení diela a licencie k nemu

Zmluva o dielo, zverejnená 19.7.2016

Zmluva o dielo, zverejnená 19.7.2016

Komisionárska zmluva, zverejnená 20.7.2016

Zmluva o dielo č. 1/2016, zverejnená 21.7.2016

Príkazná zmluva č. 2/2016, zverejnená 28.72016

Príkazná zmluva č. 1/2016, zverejnená 28.7.2016

Príkazná zmluva č. 3/2016, zverejnená 28.7.2016

Kúpna zmluva, zverejnená 29.7.2016

Zmluva o dielo, zverejnená 29.7.2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov, zverejnená 29.7.2016

Príkazná zmluva č. 4/2016, zverejnená 29.7.2016

Zmluva o spolupráci, zverejnená 3.8.2016

Zmluva o spolupráci, zverejnená 3.8.2016

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č.13/2016, zverejnená 3.8.2016

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 16/2016, zverejnená 9.8.2016

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo, zverejnená 12.8.2016

Zmluva o spolupráci č. 164/2016, zverejnená 15.8.2016

Zmluva o spolupráci č. 165/2016, zverejnená 15.8.2016

Zmluva o nájme hnuteľnej veci 166/2016, zverejnená 16.8.2016

Príkazná zmluva, zverejnená 16.8.2016

Zmluva o spolupráci, zverejnená 24.8.2016

Kúpna zmluva, zverejnená 26.8.2016

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 17/2016, zverejnená 30.8.2016

 Zmluva o spolupráci, zverejnená 6.9.2016

Nájomná zmluva č. 18/2016, zverejnená 13.9.2016

Zmluva o skladovaní, zverejnená 13.9.2016

Zmluva o servisnej službe, zverejnená 14.9.2016

Zmluva o dielo, zverejnená 14.9.2016

Dohoda o ukončení Servisnej zmluvy č. IT/01/2014

Zmluva o spolupráci, zverejnená 22.9.2016

Zmluva o spolupráci, zverejnená 28.9.2016

Zmluva o poskytovaní servisných služieb, zverejnená 30.9.2016

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov, zverejnená 3.10.2016

Kúpna zmluva č. 3/2016, zverejnená 4.10.2016

Nájomná zmluva o krátkodobom nájme pozemku č. 851256018-4-2016, zverejnená 5.10.2016

Príkazná zmluva, zverejnená 6. 10. 2016

Zmluva o dielo, zverejnená 6.10.2016

Kúpna zmluva č. 2/2016, zverejnená 14.10.2016

Zmluva o dielo, zverejnená 17.10.2016

Zmluva o dielo č. 01/2016, zverejnená 17.10.2016

Dodatok k servisnej zmluve č. 09 117-S001, zverejnený 17.10.2016

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 21/2016, zverejnená 18.10.2016

Zmluva o spolupráci, zverejnená 19.10.2016

Zmluva o dielo, zverejnená 19.10.2016

Zmluva o reklame č. MKT 8/2016, zverejnená 20.10.2016

Hromadná licenčná zmluva, zverejnená 21.10.2016

Zmluva o dielo, zverejnená 21.10.2016

Zmluva o odvoze odpadu. zverejnená 21.10.2016

Komisionárska zmluva, zverejnená 21.10.2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov, zverejnená 25.10.2016

Kúpna zmluva č. 7/2016, zverejnená 25.10.2016

Kúpna zmluva č. 6/2016, zverejnená 25.10.2016

Príkazná zmluva, zverejnená 26.10.2016

Hromadná licenčná zmluva, zverejnená 26.10.2016

Zmluva o dielo, zverejnená 26.10.2016

Licenčná zmluva na použitie autorského diela, zverejnená 26.10.2016

Zmluva o dielo, zverejnená 26.10.2016

Zmluva o dielo, zverejnená 26.10.2016

Zmluva o dielo, zverejnená 26.10.2016

Zmluva o dielo, zverejnená 26.10.2016

Zmluva o dielo, zverejnená 26.10.2016

Zmluva o dielo, zverejnená 26.10.216

Zmluva o zverení majetku do správy, zverejnená 2.11.2016

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania, zverejnená 2.11.2016

Zmluva o dielo, zverejnená 8.11.2016

Kúpna zmluva č. 5/2016, zverejnená 8.11.2016

Zmluva o spolupráci, zverejnená 8.11.2016

Zmluva o spolupráci, zverejnená 9.11.2016

Zmluva o dielo č. 2/2016, zverejnená 10.11.2016

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 22/2016, zverejnená 14.11.2016

Dohoda o spolupráci pri usporiadaní výstavy “Drôty made in Slovakia”, zverejnená 14.11.2016

Zmluva o dielo, zverejnená 16.11.2016

Zmluva o dielo, zverejnená 16.11.2016

Zmluva o spolupráci, zverejnená 16.11.2016

Zmluva o spolupráci, zverejnená 21.11.2016

Zmluva o spolupráci, zverejnená 21.11.2016

Hromadná licenčná zmluva, zverejnená 21.11.2016

Kúpna zmluva č. 4/2016, zverejnená 22.11.2016

Kúpna zmluva č. 8/2016, zverejnená 25.11.216

Zmluva o dielo – zhotovenie veci na zákazku, zverejnená 25.11.2016

Zmluva o spolupráci, zverejnená 29.11.2016

Kúpna zmluva, zverejnená 01.12.2016

Komisionárska zmluva, zverejnená 5.12.2016

Komisionárska zmluva, zverejnená 5.12.2016

Zmluva o dielo, zverejnená 7.12.2016

Zmluva o dielo, zverejnená 7.12.2016

Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany objektu č. 9/5/20/030/16,

zverejnená 8.12.2016

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-623-05148, zverejnená

8.12.2016

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-623-05153, zverejnená

8.12.2016

Komisionárska zmluva, zverejnená 8.12.2016

Komisionárska zmluva, zverejnená 8.12.2016

Komisionárska zmluva, zverejnená 8.12.2016

Komisionárska zmluva, zverejnená 8.12.2016

Komisionárska zmluva, zverejnená 8.12.2016

Komisionárska zmluva, zverejnená 8.12.2016

Komisionárska zmluva, zverejnená 8.12.2016

Komisionárska zmluva, zverejnená 8.12.2016

 Komisionárska zmluva, zverejnená 8.12.2016

Komisionárska zmluva, zverejnená 8.12.2016

Hromadná licenčná zmluva, zverejnená 8.12.2016

Zmluva o spolupráci, zverejnená 9.12.2016

Zmluva o spolupráci, zverejnená 9.12.2016

Zmluva o poskytnutí FP č. 16-621-05151, zverejnená 9.12.2016

Zmluva o poskytnutí FP č. 16-622-05156, zverejnená 9.12.2016

Zmluva o poskytnutí FP č. 16-622-05164, zverejnená 9.12.2016

Komisionárska zmluva, zverejnená 12.12.216

Zmluva o poskytnutí FP č. 16-622-05166, zverejnená 12.12.2016

Zmluva o poskytnutí FP č. 16-622-05176, zverejnená 12.12.2016

Komisionárska zmluva, zverejnená 13.12.2016

Komisionárska zmluva, zverejnená 13.12.2016

Dodatok č. 5/2016 k Zmluve o spolupráci, zverejnený 13.12.2016

Komisionárska zmluva, zverejnená 14.12.2016

Kúpna zmluva, zverejnená 19.12.2016

Zmluva o spolupráci, zverejnená 21.12.2016

Príkazná zmluva, zverejnená 21.12.2016

Príkazná zmluva, zverejnená 21.12.2016

Príkazná zmluva, zverejnená 21.12.2016

Príkazná zmluva, zverejnená 21.12.2016

Príkazná zmluva, zverejnená 21.12.2016

Príkazná zmluva, zverejnená 21.12.2016

Komisionárska zmluva, zverejnená 22.12.2016

Komisionárska zmluva, zverejnená 22.12.2016

Komisionárska zmluva, zverejnená 22.12.2016

Komisionárska zmluva, zverejnená 22.12.2016

Komisionárska zmluva, zverejnená 22.12.2016

Komisionárska zmluva, zverejnená 22.12.2016

Komisionárska zmluva, zverejnená 22.12.2016

Komisionárska zmluva, zverejnená 22.12.2016

Zmluva o zverení zhodnotenia majetku ŽSK do správy správcovi, zverejnená 28.12.2016

Príloha k zmluve 271/2016

Zmluva o zverení zhodnotenia majetku ŽSK do správy správcovi, zverejnená 28.12.2016

Príloha k zmluve č. 272/2016

Zmluva o zverení zhodnotenia majetku ŽSK do správy správcovi, zverejnená 28.12.2016

Príloha k zmluve č. 273/2016

Zmluva o zverení zhodnotenia majetku ŽSK do správy správcovi, zverejnená 28.12.2016

Príloha k zmluve č. 274

Zmluva o dielo nevýhradná licenčná zmluva, zverejnená 28.12.2016

Dohoda o poskytnutí cestovných náhrad, zverejnená 28.12.2016

Zmluva o zapožičaní predmetov, zverejnená 29.12.2016

Komisionárska zmluva, zverejnená 29.12.2016

Komisionárska zmluva, zverejnená 29.12.2016

Komisionárska zmluva, zverejnená 29.12.2016

Kúpna zmluva, zverejnená 29.12.2016 

Darovacia zmluva, zverejnená 30.12.2016

 

 

 

 

 

Scroll to Top