Zmluvy 2019

 

Údaje o zmluvách 2019

 

Zmluva o výpožičke č. 1/2019, zverejnené 09.01.2019

Zmluva o výpožičke č. 2/2019, zverejnené 10.01.2019

Zmluva o spolupráci č. 3/2019, zverejnené 11.01.2019

Kúpna zmluva č. 4/2019, zverejnené 16.01.2019

Komisionárska zmluva-dodatok K-2/2019, zverejnené 16.01.2019

Zmluva o personálnom a technickom zabezpečení plynulého chodu sobášneho obradu č. 5/2019, zverejnené 17.01.2019

Zmluva o servisnej službe č. 6/2019, zverejnené 18.01.2019

Dodatok č.1 ku Zmluve o obstaraní predaja veci K-3/2019, zverejnené 18.01.2019

Zmluva o zapožičaní predmetov č. 7/2019, zverejnené 25.1.2019

Rámcová kúpna zmluva č. 8/2019, zverejnené 28.1.2019

Zámenná zmluva č. 9/2019, zverejnená 29.1.2019

Zmluva o spolupráci č. 10/2019, zverejnená 31.1.2019

Zmluva o spolupráci č. 11/2019, zverejnená 31.1.2019

Zmluva o spolupráci č. 12/2019, zverejnená 31.1.2019

Zmluva o výpožičke zbierkových premetov a pomocného materiálu č. 13/2019, zverejnená 31.1.2019

Zmluva o výpožičke pomocného materiálu č. 14/2019, zverejnená 31.1.2019

Dodatok k zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č.15/2019, zverejnená 31.1.2019 

Zmluva o zverení zhodnotenia nehnuteľnosti a hnuteľného majetku ŽSK do správy č. 16/2019, zverejnená 1.2.2019

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 17/2019, zverejnená 4.2.2019

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 18/2019, zverejnená 5.2.2019

Zmluva o dielo, č. 20/2019, zverejnená 5.2.2019

Komisionárska zmluva K-4/2019, zverejnená 5.2.2019

Komisionárska zmluva K-1/2019, zverejnená 6.2.2019

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služby technickej ochrany objektu č. 19/2019, zverejnená  8.2.2019

Zmluva o spolupráci č. 22/2019, zverejnená 8.2.2019

Zmluva o spolupráci č. 23/2019, zverejnená 8.2.2019

Zmluva o spolupráci č. 24/2019, zverejnená 11.2.2019

Dodatok k zmluve, č. 25/2019, zverejnená 11.2.2019

Príkazná zmluva č. 26/2019, zverejnená 13.2.2019

Poistná zmluva č. 27/2019, zverejnená 13.2.2019

Dodatok k zmluve  č. 28/2019, zverejnená  13.2.2019

Dodatok k zmluve č. 29/2019, zverejnená 13.2.2019

Zmluva o technickom a personálnom zabezpečení sobáša č. 30/2019, zverejnená 15.2.2019

Zmluva o technickom a personálnom zabezpečení sobáša č. 31/2019, zverejnená 15.2.2019

Dodatok k zmluve o výpožičke č. 32/2019, zverejnená 15.2.2019

Zmluva o spolupráci č. 33/2019, zverejnená 20.2.2019

Zmluva o technickom a personálnom zabezpečení sobáša č. 34/2019, zverejnená 20.2.2019

Zmluva o technickom a personálnom zabezpečení sobáša č. 35/2019, zverejnená 20.2.2019

Zmluvy o personálnom a technickom zabezpečení plynulého chodu sobášneho obradu č. 37/2019, zverejnená 22.2.2019

Zmluva o platbe členského príspevku č. 38/2019, zverejnená 22.2.2019

Zmluva o spolupráci č. 39/2019, zverejnená 22.2.2019

Príkazná zmluva č. 36/2019, zverejnená 27.2.2019

Zmluva o spolupráci č. 40/2019, zverejnená 27.2.2019

Zmluva o personálnom a technickom zabezpečení plynulého chodu sobáša č.41/2019, , zverejnená 27.2.2019

Zmluva o personálnom a technickom zabezpečení plynulého chodu sobáša č. 42/2019, zverejnená 27.2.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní služby technickej ochrany objektu č. 43/2019, zverejnená 7.3.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní služby technickej ochrany objektu č. 44/2019, zverejnená 7.3.2019

Zmluva o spolupráci č. 45/2019, zverejnená 7.3.2019

Zmluva o spolupráci č. 46/2019, zverejnená 7.3.2019

Zmluva o spolupráci č. 47/2019, zverejnená 7.3.2019

Zmluva o spolupráci č. 48/2019, zverejnená 7.3.2019

Komisionárska zmluva K-5/2019, zverejnená 8.3.2019

Komisionárska zmluva K-6/2019, zverejnená 8.3.2019

Komisionárska zmluva K-7/2019, zverejnená 8.3.2019

Komisionárska zmluva K-8/2019, zverejnená 8.3.2019

Zmluva o spolupráci č. 49/2019, zverejnená 11.3.2019

Zmluva o spolupráci č. 50/2019, zverejnená 11.3.2019

Zmluva o spolupráci č. 51/2019, zverejnená 11.3.2019

Zmluva o spolupráci č. 52/2019, zverejnená11.3.2019

Zmluva o dielo č. 53/2019, zverejnená 11.3.2019

Komisionárska zmluva č. K-9/2019, zverejnená 12.3.2019

Komisionárska zmluva č. K-10/2019, zverejnená 12.3.2019

Komisionárska zmluva č. K-11/2019, zverejnená 12.3.2019

Komisionárska zmluva č. K-12/2019, zverejnená 12.3.2019

Komisionárska zmluva č. K-13/2019, zverejnená 12.3.2019

Komisionárska zmluva č. K-14/2019, zverejnená 12.3.2019

Komisionárska zmluva č. K-15/2019, zverejnená 12.3.2019

Komisionárska zmluva č. K-16/2019, zverejnená 13.3.2019

Komisionárska zmluva č. K-17/2019, zverejnená 13.3.2019

Komisionárska zmluva č. K-18/2019, zverejnená 13.3.2019

Komisionárska zmluva č. K-19/2019, zverejnená 13.3.2019

Komisionárska zmluva č. K-20/2019, zverejnená 13.3.2019

Komisionárska zmluva č. K-21/2019, zverejnená 13.3.2019

Komisionárska zmluva č. K-22/2019, zverejnená 13.3.2019

Komisionárska zmluva č. K-23/2019, zverejnená 13.3.2019

Zmluva o poskytnutí cestovných náhrad č. 54/2019, zverejnená 13.3.2019

Zmluva o poskytnutí cestovných náhrad č. 55/2019, zverejnená 13.3.2019

Zmluva o spolupráci č. 56/2019, zverejnená 14.3.2019

Zmluva o spolupráci č. 57/2019, zverejnená 14.3.2019

Zmluva o spolupráci č. 58/2019, zverejnená 14.3.2019

Zmluva o spolupráci č. 59/2019, zverejnená 20.3.2019

Komisionárska zmluva č. K-24/2019, zverejnená 20.3.2019

Komisionárska zmluva č. K-25/2019, zverejnená 20.3.2019

Komisionárska zmluva č. K-26/2019, zverejnená 20.3.2019

Komisionárska zmluva č. K-27/2019, zverejnená 20.3.2019

Komisionárska zmluva č. K-28/2019, zverejnená 20.3.2019

Komisionárska zmluva č. K-29/2019, zverejnená 20.3.2019

Komisionárska zmluva č. K-30/2019, zverejnená 20.3.2019

Komisionárska zmluva č. K-31/2019, zverejnená 20.3.2019

Komisionárska zmluva č. K-32/2019, zverejnená 20.3.2019

Komisionárska zmluva č. K-33/2019, zverejnená 21.3.2019

Darovacia zmluva č. 60/2019, zverejnená 21.3.2019

Zmluva o zverejní majetku do správy správcovi č. 61/2019, zverejnená 21.3.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 62/2019,zverejnená 25.3.2019

Komisionárska zmluva č. K-34/2019, zverejnená 27.3.2019

Komisionárska zmluva č.K-35/2019, zverejnená 28.3.2019

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 63/2019, zverejnená 28.3.2019

Komisionárska zmluva č. K-36/2019, zverejnená 5.4.2019

Zmluva o spolupráci č. 64/2019, zverejnená 5.4.2019

Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunik. služieb č. 65/2019, zverejnená 9.4.2019

Darovacia zmluva č. 66/2019, zverejnená 12.4.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 67/2019, zverejnená 15.4.2019

Zmluva o personálnom a technickom zabezpečení sobášneho obradu č. 68/2019, zverejnená 15.4.2019

Kúpna zmluva č. 69/2019, zverejnená 17.4.2019

Kúpna zmluva č. 70/2019, zverejnená 24.4.2019

Kúpna zmluva č. 71/2019, zverejnená 24.4.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 72/2019, zverejnená 25.4.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 73/2019, zverejnená 26.4.2019

Komisionárska zmluva K-37/2019, zverejnená 29.4.2019

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 74/2019, zverejnená 30.4.2019

Zmluva o personálnom a technickom zabezpečovaní plynulého chodu sob.obradu č. 75/2019, zverejnená 3.5.2019

Zmluva o spolupráci č. 76/2019, zverejnená 3.5.2019

Komisionárska zmluva č. K-38/2019, zverejnená 9.5.2019

Zmluva o spolupráci č. 77/2019, zverejnená 10.5.2019

Zmluva o spolupráci č. 78/2019, zverejnená 15.5.2019

Zmluva o spolupráci č. 79/2019, zverejnená 16.5.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 80/2019, zverejnená 16.5.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 81/2019, zverejnená 16.5.2019 

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 82/2019, zverejnená 16.5.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 83/2019, zverejnená 16.5.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 84/2019, zverejnená 16.5.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 85/2019, zverejnená 16.5.2019

Príkazná zmluva č. 86/2019, zverejnená 21.5.2019

Príkazná zmluva č. 87/2019, zverejnená 21.5.2019

Príkazná zmluva č. 88/2019, zverejnená 21.5.2019

Príkazná zmluva č. 89/2019, zverejnená 21.5.2019

Príkazná zmluva č. 90/2019, zverejnená 21.5.2019

Príkazná zmluva č. 91/2019, zverejnená 21.5.2019

Zmluva o personálnom a technickom zabezpečení č. 92/2019, zverejnená 23.5.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie so ŠR prostredníctvom rozpočtu MK SR č. 93/2019, zverejnená 23.5.2019

Príkazná zmluva č. 94/2019, zverejnená 23.5.2019

Zmluva o spolupráci č. 95/2019, zverejnená 24.5.2019

Dodatok č. 1 k zmluve č. 01/07/2018 č. 96/2019, zverejnená 24.5.2019

Dodatok č. 1 k zmluve č. 02/07/2018 č. 97/2019, zverejnená 24.5.2019

Zmluva o nájme č. 102/2019, zverejnená 5.6.2019

Zmluva o spolupráci č. 103/2019, zverejnená 7.6.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 104/2019, zverejnená 11.6.2019

Zmluva o personálnom a technickom zabezpečení plynulého chodu sobášneho obradu č. 105/2019, zverejnená 12.6.2019

Zmluva o spolupráci č. 106/2019, zverejnená 13.6.2019

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 107/2019, zverejnená 13.6.2019

Zmluva o spolupráci č. 108/2019, zverejnená 14.6.2019

Zmluva o dielo č. 109/2019, zverejnená 14.6.2019

Zmluva o vzájomnej spolupráci č. 110/2019, zverejnená 14.6.2019

Zmluva o dielo č. 111/2019, zverejnená 18.6.2019

Dodatok k Zmluve o personálnom a technickom zabezpečení plynulého chodu sobáša č. 112/2019, zverejnená  20.6.2019

Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie č. 113,/2019, zverejnená 24.6.2019

Zmluva o umiestnení seismickej aparatúry č. 114/2019, zverejnená 25.6.2019

Zmluva o prevádzkovaní dobovej strelnice a remesiel na hrade Strečno č. 117/2019, zverejnená 28. 6. 2019.

Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 116/2019, zverejnená 28.6.2019.

Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 115/2019, zverejnená 28.6.2019

Zmluva o spolupráci č. 118/2019, zverejnená 1.7.2019

Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke zbierkových predmetov, č. 119/2019, zverejnená 2.7.2019

Zmluva o spolupráci č. 120/2019, zverejnená 2.7.2019

Zmluva o výpožičke č. 121/2019, zverejnená 3.7.2019

Zmluva o dielo č. 123/2019, zverejnená 3.7.2019

Zmluva o spolupráci č. 124/2019, zverejnená 4.7.2019

Zmluva o dielo č. 125/2019, zverejnená 4.7.2019

Komisionárska zmluva č. K-39/2019, zverejnená 8.7.2019

Zmluva o servisnej službe č. 126/2019, zverejnená 10.7.2019

Zmluva o výpožičke č. 127/2019, zverejnená 10.7.2019

Hromadná zmena v osobe účastníka Zmluvy o poskytovaní služieb č. 128/2019, zverejnená 10.7.2019

Hromadná licenčná zmluva č. 129/2019, zverejnená 11.7.2019

Zmluva o spolupráci č. 136/2019, zverejnená 19.7.2019

Zmluva o výpožičke č. 137/2019, zverejnená 22.7.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 138/2019, zverejnená 24.7.2019

Zmluva o prevádzkovaní dobovej strelnice a remesiel na hrade Strečno č. 139/2019, zverejnená 29.7.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 140/2019, zverejnená 30.7.2019

Príkazná zmluva č. 141/2019,  zverejnená 31.7.2019

Zmluva o reklame č. 142/2019, zverejnená 2.8.2019

Zmluva o spolupráci č. 143/2019, zverejnená 2.8.2019

Zmluva o spolupráci č. 144/2019, zverejnená 2.8.2019

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 145/2019, zverejnená 8. 8. 2019

Zmluva o spolupráci č. 146/2019, zverejnená 9. 8. 2019

Zmluva o spolupráci č. 147/2019, zverejnená 9. 8. 2019

Zmluva o spolupráci č. 148/2019, zverejnená 9. 8. 2019

Príkazná zmluva č. 149/2019, zverejnená 12. 8. 2019

Zmluva o dielo č. 150/2019, zverejnená 14. 8. 2019

Príkazná zmluva č. 151/2019, zverejnená 14. 8. 2019

Zmluva o spolupráci č. 153/2019, zverejnená 20.8.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie zo SR č. 154/2019, zverejnená 20.8.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 155/2019, zverejnená 20.8.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 156/2019, zverejnená 20.8.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 157/2019, zverejnená 20.8.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 158/2019, zverejnená 20.8.2019

Dohoda o ukončení č. 160/2019, zverejnená 21.8.2019

Dohoda o predčasnom ukončení zmluvy č. 161/2019, zverejnená 21.8.2019

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. 163/2019, zverejnená 23.8.2019

Zmluva o dielo č.164/2019, zverejnená 23.8.2019

Príkazná zmluva č. 165/2019, zverejnená 27.8.2019

Zmluva o spolupráci č. 166/2019, zverejnená 28.8.2019

Príkazná zmluva č. 167/2019, zverejnená 3.9.2019

Zmluva č. 168/2019, zverejnená 5.9.2019

Kúpna zmluva č. 169/2019, zverejnená 5.9.2019

Dodatok k výpožičnej zmluve č. 170/2019, zverejnená 6.9.2019

Zmluva o spolupráci č. 171/2019, zverejnená 10.9.2019

Zmluva o spolupráci č. 172/2019, zverejnená 13.9.2019

Príkazná zmluva č. 173/2019, zverejnená 13.9.2019

Príkazná zmluva č. 174/2019, zverejnená 13.9.2019

Kúpna zmluva č. 175/2019, zverejnená 17.9. 2019

Príkazná zmluva č. 176/2019, zverejnená 17.9.2019

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí fin. prostriedkov č.177/2019, zverejnená 17.9.2019

Zmluva o spolupráci č. 178/2019, zverejnená 17.9.2019

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 179/2019, zverejnená 20.9.2019

Príkazná zmluva č. 180/2019, zverejnená 23.9.2019

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 182/2019, zverejnená 26.9.2019

Zmluva o spolupráci č. 183/2019, zverejnená 30.9.2019

Zmluva o zverení majetku č. 184/2019, zverejnená 30.9.2019

Zmluva o zverení majetku č. 185/2019, zverejnená 30.9.2019

Zmluva o zverení majetku č. 186/2019,zverejnená 30.9.2019

Zmluva o personálnom a technickom zabezpečení sobášneho obradu v kaplnke Budatínskeho hradu č. 187/2019, zverejnená 1.10.2019

Odstúpenie od zmluvy č. 188/2019, zverejnená 4.10.2019

Licenčná zmluva č. 189/2019, zverejnená 4.10.2019

Zmluva o dielo č.190/2019, zverejnená 4.10.2019

Dodatok k zmluve o výpožičke č. 191/2019, zverejnená 9.10.2019

Zmluva o poskytnutí cestovných náhrad č.192/2019, zverejnená 9.10.2019

Zmluva o spolupráci č. 193/2019, zverejnená 11.10.2019

Dodatok k Zmluve o výpožičke č. 194/2019, zverejnená 16.10.2019

Zmluva o odvoze odpadu č. 195/2019, zverejnená 16.10.2019

Zmluva o dielo č. 196/2019, zverejnená 18.10.2019

Zmluva o dielo č. 197/2019, zverejnená 18.10.2019

Licenčná zmluva č. 198/2019, zverejnená 18.10.2019

Zmluva o dielo č.201/2019, zverejnená 29.10.2019

Žiadosť o zrušenie komis.zmluvy č. K-40, zverejnená 29.10.2019

Komisionárska zmluva č. K-41, zverejnená 29.10.2019

Zmluva o spolupráci č. 202/2019, zverejnená 30.10.2019

Zmluva o spolupráci č. 203/2019, zverejnená 30.10.2019

Zmluva o dielo č. 204/2019, zverejnená 31.10.2019

Komisionárska zmluva č. K-42/2019, zverejnená 4.11.2019

Udelenie súhlasu s použitím diela č. 205/2019, zverejnená 11.11.2019

Hromadná licenčná zmluva č. 206/2019, zverejnená 11.11.2019

Zmluva o spolupráci č. 207/2019, zverejnená 12.11.2019

Príkazná zmluva č. 208/2019, zverejnená 12.11.2019

Zmluva o výpožičke č. 209/2019, zverejnená 14.11.2019

Zámer č. 210/2019, zverejnená 18.11.2019

Zmluva č. 211/2019, zverejnená 21.11.2019

Zmluva o spolupráci č. 212/2019, zverejnená 21.11.2019

Licenčná zmluva č. 213/2019, zverejnená 25.11.2019

Kúpna zmluva č. 214/2019, zverejnená 27.11.2019

Autorská a licenčná zmluva č. 215/2019, zverejnená 27.11.2019

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 216/2019, zverejnená 27.11.2019

Partnerská dohoda o realizácií spoločného projektu č. 217/2019, zverejnená 29.11.2019

Kúpna zmluva č. 218/2019, zverejnená 29.11.2019

Kúpna zmluva č. 219/2019, zverejnená 29.11.2019

Zmluva o výpožičke č. 220/2019, zverejnená 2.12.2019

Zmluva o spolupráci č. 221/2019, zverejnená 2.12.2019

Zmluva o výpožičke č. 222/2019, zverejnená 2.12.2019

Zmluva o dodávke plynu č. 223/2019, zverejnená 2.12.2019

Príkazná zmluva č. 224/2019, zverejnená 2.12.2019

Zmluva o poskytnutí cestovných náhrad č. 225/2019, zverejnená 2.12.2019

Zmluva o poskytnutí cestovných náhrad č. 226/2019, zverejnená 2.12.2019

Zmluva o dodávke plynu č. 227/2019, zverejnená 2.12.2019

Kúpna zmluva č. 228/2019, zverejnená 3.12.2019

Kúpna zmluva č. 229/2019, zverejnená 5.12.2019

Kúpna zmluva č. 230/2019, zverejnená 5.12.2019

Kúpna zmluva č. 231/20193, zverejnená 5.12.2019

Kúpna zmluva č. 232/2019, zverejnená 5.12.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 233/2019, zverejnená 5.12.2019

Kúpna zmluva č. 234/2019, zverejnená 6.12.2019

Kúpna zmluva č. 235/2019, zverejnená 6.12.2019

Kúpna zmluva č. 236/2019, zverejnená 6.12.2019

Kúpna zmluva č. 237/2019, zverejnená 9.12.2019

Kúpna zmluva č. 238/2019, zverejnená 6.12.2019

Kúpna zmluva č. 239/2019, zverejnená 6.12.2019

Kúpna zmluva č. 240/2019, zverejnená 6.12.2019

Kúpna zmluva č. 241/2019, zverejnená 9.12.2019

Zmluva o spolupráci č. 242/2019, zverejnená 9.12.2019

Hromadná licenčná zmluva č. 243/2019, zverejnená 9.12.2019

Kúpna zmluva č. 244/2019, zverejnená 11.12.2019

Kúpna zmluva č. 245/2019, zverejnená 13.12.2019

Zmluva o dielo č. 246/2019, zverejnená 16.12.2019

Zmluva o dielo č. 247/2019, zverejnená 16.12.2019

Príkazná zmluva č. 255/2019, zverejnená 17.12.2019

Darovacia zmluva č. 256/2019, zverejnená 8.1.2020

Čiastočná zmluva o dodávke elektriny č. 257/2019, zverejnená 8.1.2020

 

 

Scroll to Top