Sep 22, 2016

Cestovanie v čase v Budatíne aj na Strečne

Považské múzeum v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja si aj tento rok pripravilo pre svojich návštevníkom podujatie „Cestovanie v čase“ pri prílež...
Sep 21, 2016

Ocenenie Živa Award 2016 pre hrad Strečno

Delegácia Považského múzea v Žiline sa v dňoch 14. – 18. septembra zúčastnila vyhlasovania ocenení Živa Award 2016. Podujatie zastrešilo Fórum slovanských kultúr (FSC, Forum of Slav...
Sep 16, 2016

Hodovali sme v Čičmanoch

Považské múzeum v Žiline a Obec Čičmany si pre návštevníkov pripravilo kultúrny program v sobotu 17. 9. a v nedeľu 18. 9. 2016 pri príležitosti Hodových slávnosti v Čičmanoch. V sobot...
Sep 8, 2016

Stretnutie drotárskych majstrov

Považské múzeum v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja organizuje v dňoch 16. – 17. 9. 2016 v areáli Budatínskeho hradu jubilejný XXV. ročník celoslove...
Aug 30, 2016

Aký bol koncert 3Drive na Budatínskom hrade

Považské múzeum v Žiline pripravilo v závere prázdnin pre svojich detských i dospelých návštevníkov rozlúčku s letom. V dňoch 30. augusta až 1. septembra mali deti do 15 rokov vo v...