Jan 14, 2016

Ohliadnutie za rokom 2015

Považské múzeum v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja spravuje Budatínsky hrad v Žiline spolu s parkom, renesančný klenot Považia Sobášny palác v By...
Dec 7, 2015

Svadobný dar palatína Turzu

Považské múzeum v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vyhlásilo 13. februára 2015 šiesty ročník súťaže pre všetkých záujemcov o uskutočnenie sva...