okt 20, 2010

Potvrdený nález po 43 rokoch

Ešte pri zbieraní materiálu do diplomovej práce, v roku 1967 som pri fytocenologickom snímkovaní pasienkových spoločenstiev v Snežnici (Kysucká vrchovina) zistila  vstavačovitú rastlinu...
sep 30, 2010

Nostalgické jazdy s Rajeckou Ančou

Regionálny vlak premávajúci na trati Žilina – Rajec, známejší pod menom Rajecká Anča, si začiatkom októbra 2010 pripomenie 111 rokov svojej existencie. Oslavy spojené s nostalgickými j...