aug 20, 2010

Roky s Horeckého Rozsutcom

Pred rokom Považské múzeum v Žiline vyhlásilo anketu, ktorej cieľom bolo zistiť popularitu jednotlivých podujatí u návštevníkov hradu Strečno. Respondenti medzi najatraktívnejšie produk...