apr 1, 2010

Palatín Juraj Turzo a Žilinská synoda

Koncom marca (od 28. do 30. marca) roku 1610 sa konala v Žiline synoda Evanjelickej cirkvi na Slovensku, ktorej 400. výročie si práve pripomíname. Zásluhu na jej zvolaní mal Juraj Turzo, predst...
apr 1, 2010

Zbierkový fond sekcie botanika

Jednou zo sekcií, zastúpených v Považskom múzeu v Žiline je sekcia botaniky. Jej činnosť sa datuje od roku 1969. Od tohto obdobia sa akvizičnou činnosťou systematicky buduje zbierkový fond...