Zmluvy 2012

zodpovedný pracovník: Marta Moravčíková, Margita Lehotská

Údaje o uzatvorenej zmluve 2012

 

Darovacia zmluva č. 10/2011, zverejnená 13.01.2012

Darovacia zmluva č. 20/2012, zverejnená 13.01.2012

Darovacia zmluva č. 18/2011, zverejnená 16.01.2012

Koprodukčná zmluva č. 001/2012/PMZA, zverejnená 16.01.2012

Zmluva o spolupráci č. 0002/2012/PMZA, zverejnená 16.01.2012

Zmluva o spolupráci č. 003/2012/PMZA, zverejnená 16.01.2012

Darovacia zmluva č. 5/2011, zverejnená 23.01.2012

Zmluva o spolupráci č. 004/2012/PMZA, zverejnená 30.01.2012

Zmluva o spolupráci č. 005/2012/PMZA, zverejnená 30.01.2012

Cena za dodávku elektriny (č.1), zverejnená 31.01.2012

Cena za dodávku elektriny (č.2), zverejnená 31.01.2012

Cena za dodávku elektriny (č.3), zverejnená 31.01.2012

Cena za dodávku elektriny (č.4), zverejnená 31.01.2012

Cena za dodávku elektriny (č.5), zverejnená 31.01.2012

Dodatok k Zmluve o výpožičke výstavy č. 1173, zverejnený 07.02.2012

Zmluva o nájme č. 006/PMZA/2012, zverejnená 09.02.2012

Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke zb. predmetov č. 28/2011, zverejnený 13.02.2012

Zmluva o výpožičke výstavy č. 1246, zverejnená 20.02.2012

Hromadná licenčná zmluva VP/12/16138/001, zverejnená 21.02.2012

Licenční smlouva č. 1/2012/SVO, zverejnená 02.02.2012

Dohoda o spolupráci 305/2012, zverejnená 01.02.2012

Zmluva o spolupráci č. 007/2012/PMZA, zverejnená 23.02.2012

Zmluva o spolupráci č. 008/2012/PMZA, zverejnená 29.02.2012

Licenčná zmluva o použití autorského diela č. 009/2012/PMZA, zverejnená 02.03.2012

Zmluva o spolupráci č. 010/2012/PMZA, zverejnená 08.03.2012

Zmluva o spolupráci č. 011/2012/PMZA, zverejnená 15.03.2012

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 29/2011, zverejnená 21.03.2012

Darovacia zmluva č. 012/2012/PMZA, zverejnená 21.03.2012

Dodatok č. 1 ku Komisionárskej zmluve č.027/2011/PMZA, zverejnený 21.03.2012

Koprodukčná zmluva č. 013/2012/PMZA, zverejnená 22.03.2012

Zmluva o výpožičke zbier. predmetov č. 3/2012, zverejnená 22.03.2012

Zmluva o spolupráci č. 014/2012/PMZA, zverejnená 26.03.2012

Zmluva o spolupráci č. 015/2012/PMZA, zverejnená 26.03.2012

Zmluva o spolupráci č. 016/2012/PMZA, zvrerejnená 04.04.2012

Zmluva o spolupráci č. 017/2012/PMZA, zverejnená 04.04.2012

Zmluva o spolupráci č. 018/2012/PMZA, zverejnená 04.04.2012

Zmluva o spolupráci č. 019/2012/PMZA, zverejnená 16.04.2012

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 6/2012, zverejnená 16.04.2012

Dodatok č. 1 ku Komisionárskej zmluve č. 048/2011/PMZA, zverejnený 23. 04. 2012

Komisionárska zmluva č. 020/2012/PMZA, zverejnená 23. 04. 2012

Zmluva o spolupráci č. 021/2012/PMZA, zverejnená 25.04.2012

Zmluva o dielo č. 34R/2012, zverejnená 25.04.2012

Dodatok č. 01/2012 k zmluve o dielo č. 08/2007, zverejnený 26. 04. 2012

Dodatok č. 01/2012 k zmluve o dielo č. 09/2007, zverejnený 26. 04. 2012

Zmluva o poskytnutí dotácie ŽSK z rozpočtu MK SR č: ŽSK-PM/2012/1.1, zverejnená 26. 04. 2012

Zmluva o spolupráci č. 1269/2012/PMZA, zverejnená 02.05.2012

Zmluva o spolupráci č. 022/2012/PMZA (1270), zverejnená 02.05.2012

Zmluva o spolupráci č. 023/2012/PMZA (1271), zverejnená 02.05.2012

Zmluva o spolupráci č. 024/2012/PMZA (1272), zverejnená 02.05.2012

Zmluva o spolupráci č. 025/2012/PMZA (1268), zverejnená 03.05.2012

Zmluva o spolupráci č. 026/2012/PMZA, zverejnená 09.05.2012

Dodatok č. 2 k servisnej zmluve č. 09 117-S001, zverejnená 14.05.2012

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. 29/2011 zo dňa 31.12.2011, zverejnená 14.05.2012

Zmluva o výpožičke výstavy č. 1267/2012, zverejnená 14.05.2012

Zmluva o spolupráci č. 027/2012/PMZA, zverejnená 16.05.2012

Zmluva č. 001/2012/PMZA, o zapožičaní dokumentačného a fotografického materiálu PMZA, zverejnená 16.05.2012

Zmluva o poskytnutí dotácie ŽSK z rozpočtu MK SR, č. ŽSK-PM/2012/2.2, zverejnená 16.05.2012

Zmluva o poskytnutí dotácie ŽSK z rozpočtu MK SR, č. ŽSK-PM/2012/2.3, zverejnená 16.05.2012

Zmluva o poskytnutí dotácie ŽSK z rozpočtu MK SR, č. ŽSK-PM/2012/7.1, zverejnená 16.05.2012

Zmluva o spolupráci č. 028/2012/PMZA, zverejnená 17.05.2012

Zmluva o spolupráci č. 029/2012/PMZA, zverejnená 17.05.2012

Komisionárska zmluva č. 030/2012/PMZA, zverejnená 17.05.2012

Komisionárska zmluva č. 031/2012/PMZA, zverejnená 17.05.2012

Komisionárska zmluva č. 032/2012/PMZA, zverejnená 21.05.2012

Zmluva o vypožičke zbierkových predmetov č. 10/2012, zverejnená 21.05.2012

Komisionárska zmluva č. 033/2012/PMZA, zverejnená 23. 05. 2012

Komisionárska zmluva č. 034/2012/PMZA, zverejnená 23. 05. 2012

Komisionárska zmluva č. 035/2012/PMZA, zverejnená 23. 05. 2012

Komisionárska zmluva č. 036/2012/PMZA, zverejnená 23. 05. 2012

Komisionárska zmluva č. 037/2012/PMZA, zverejnená 23. 05. 2012

Komisionárska zmluva č. 038/2012/PMZA, zverejnená 23. 05. 2012

Komisionárska zmluva č. 039/2012/PMZA, zverejnená 23. 05. 2012

Komisionárska zmluva č. 040/2012/PMZA, zverejnená 23. 05. 2012

Zmluva o spolupráci č. 041/2012/PMZA, zverejnená 23. 05. 2012

Komisionárska zmluva č. 042/2012/PMZA, zverejnená 25.05.2012

Komisionárska zmluva č. 043/2012/PMZA, zverejnená 25.05.2012

Komisionárska zmluva č. 044/2012/PMZA, zverejnená 25.05.2012

Zmluva o spolupráci č. 045/2012/PMZA, zverejnená 25.05.2012

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 10/2012, zverejnená 29.05.2012

Komisionárska zmluva č. 046/2012/PMZA, zverejnená 29.05.2012

Komisionárska zmluva č. 047/2012/PMZA, zverejnená 29.05.2012

Komisionárska zmluva č. 048/2012/PMZA, zverejená 30.05.2012

Komisionárska zmluva č. 049/2012/PMZA, zverejnená 30.5.2012

Zmluva o poskytnutí služieb č. 050/2012/PMZA, zverejnená 31.05.2012

Zmluva o reklame č. 051/2012/PMZA, zverejnená 31.05.2012

Zmluva o zabezpečení propagácie reklamným partnerom č. 052/2012/PMZA, zverejnená 01.06.2012

Poistná zmluva č. 165377, zverejnená 01.06.2012

Zmluva o reklame č. 053/2012/PMZA, zverejnená 01.06.2012

Komisionárska znmluva č. 054/2012/PMZA, zverejnená 01.06.2012

Komisionárska zmluva č. 055/2012/PMZA, zverejnená 01.06.2012

Zmluva o zabezpečení propagácie reklamným partnerom č. 056/2012/PMZA, zverejnená 01.06.2012

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 057/2012/PMZA, zverejnená 04.06.2012

Zmluva o reklame č. 058/2012/PMZA, zverejnená 04.06.2012

Zmluva o reklame č. 059/2012/PMZA, zverejnená 05.06.2012

Dohoda o spolupráci pri usporiadaní výstavy č. 060/2012/PMZA, zverejnená 05.06.2012

Komisionárska zmluva č. 061/2012/PMZA, zverejnená 11.06.2012

Zmluva o výpožičke diel č. 062/2012/PMZA, zverejnená 11.06.2012

Zmluva o výpožičke zbier. predmetov č. 063/2012/PMZA, zverejnená 11.06.2012

Zmluva o výpožičke zbier. predmetov č. 14/2012/R, zverejnená 11.06.2012

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 12/2012, zverejnená 11. 06. 2012

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 13/2012, zverejnená 11. 06. 2012

Zmluva o poskytnutí dotácie ŽSK z rozpočtu MKSR č. ŽSK – PMZA/2012/8.2, zverejnená 11. 06. 2012

Zmluva o výpožičke zbier. predmetov č. 11/2012, zverejnená 12.06.2012

Zmluva o nájme hnuteľnej veci č. 064/2012/PMZA, zverejnená 12.06.2012

Zmluva o prevode správy majetku Žilinského samosprávneho kraja, č. 065/2012/PMZA, zverejnená 12.06.2012

Zmluva o reklame č. 066/2012/PMZA, zverejnená 13.06.2012

Komisionárska zmluva č. 067/2012/PMZA, zverejnená 13.06.2012

Komisionárska zmluva č. 068/2012/PMZA, zverejnená 20.06.2012

Dohoda o vzájomnej spolupráci č. 069/2012/PMZA, zverejnená 20.06.2012

Zmluva o spolupráci č. 070/2012/PMZA, zverejnená 20.06.2012

Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie číslo 17/2012 – OKŠCRMR/2012, zverejnená 20.06.2012

Zmluva o spolupráci č. 071/2012/PMZA, zverejnená 21.06.2012

Zmluva o spolupráci č. 072/2012/PMZA, zverejnená 22.06.2012

Zmluva o spolupráci č. 073/2012/PMZA, zverejnená 27.06.2012

Zmluva o obstaravaní predaja veci číslo 4/2012, zverejnená 27.06.2012

Zmluva o dielo č. 074/2012/PMZA, zverejnená 27.06.2012

Zmluva o spolupráci č. 075/2012/PMZA, zverejnená 10.07.2012

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 17/2012, zverejnená 13.07.2012

Zmluva o spolupráci č. 076/2012/PMZA, zverejnená 23.07.2012

Komisionárska zmluva č. 077/2012/PMZA, zverejnená 23.07.2012

Zmluva o spolupráci č. 078/2012/PMZA, zverejnená 23.07.2012

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 070/2011/PMZA, zverejnený 25.07.2012

Zmluva o spolupráci č. 079/2012/PMZA, zverejnená 25.07.2012

Licenčná zmluva č. 080/2012/PMZA, zverejnená 30.7.2012

Licenčná zmluva č. 081/2012/PMZA, zverejnená 30.7.2012

Licenčná zmluva č. 082/2012/PMZA, zverejnená 30.7.2012

Licenčná zmluva č. 083/2012/PMZA, zverejnená 30.7.2012

Licenčná zmluva č. 084/2012/PMZA, zverejnená 30.7.2012

Zmluva o vytvorení diela č. 085/2012/PMZA, zverejnená 30.7.2012

Zmluva o vytvorení diela č. 086/2012/PMZA, zverejnená 30.7.2012

Zmluva o vytvorení diela č. 087/2012/PMZA, zverejnená 30.7.2012

Zmluva o vytvorení diela č. 088/2012/PMZA, zverejnená 30.7.2012

Komisionárska zmluva č. 089/2012/PMZA, zverejnená 30.7.2012

Zmluva o nájme hnuteľnej veci č. 090/2012/PMZA, zverejnená 01.08.2012

Dohoda o realizácii mikroprojektu pod názvom: Stredovek – ako neobmedzený zdroj inšpirácie č. 091/2012/PMZA, zverejnená 01.08.2012

Zmluva o obstaraní predaja vecí č.26/2012/PMZA, zverejnená 07.08.2012

Zmluva o nájme hnuteľnej veci č. 1329/2012/PMZA, zverejnená 09.08.2012

Zmluva o vytvorení diela č. 1330/2012/PMZA, zverejnená 10. 08. 2012

Zmluva o vytvorení diela č. 1331/2012/PMZA, zverejnená 10. 08. 2012

Zmluva o vytvorení diela č. 1332/2012/PMZA, zverejnená 10. 08. 2012

Zmluva o spolupráci č. 1333/2012/PMZA, zverejnená 16. 08. 2012

Zmluva o vzájomnej spolupráci č. 1334/2012/PMZA, zverejnená 16. 08. 2012

Zmluva o dielo č. 092/2012/PMZA, zverejnená 21.08.2012

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 093/2012/PMZA, zverejnená 27.08.2012

Zmluva o spolupráci č. 094/2012/PMZA, zverejnená 27.08.2012

Zmluva o dielo č. 095/2012/PMZA, zverejnená 27.08.2012

Zmluva o spolupráci č. 097/2012/PMZA, zverejnená 28.08.2012

Zmluva o spolupráci č. 098/2012/PMZA, zverejnená 28.08.2012

Zmluva o výpožičke č. 18/2012, zverejnená 07.09.2012

Zmluva o spolupráci č. 100/2012/PMZA, zverejnená 07.09.2012

Dotatok o predĺžení výpožičky ZP k zmluve o výpožičke ZP č. 6/2012, zverejnený 11.09.2012

Zmluva o spolupráci č. 096/2012/PMZA, zverejnená 14.09.2012

Zmluva o spolupráci č. 099/2012/PMZA, zverejnená 14.09.2012

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 101/2012/PMZA, zverejnená 20.09.2012

Dodatok č. 1 k zmluve o vzájomnej spolupráci zo dňa 13.8.2012, zverejnený 21.09.2012

Zmluva o dielo č. 102/2012/PMZA, zverejnená 24.09.2012

Komisionárska zmluva č. 103/2012/PMZA, zverejnená 24.09.2012

Zmluva o pozáručnej servisnej činnosti č. 104/2012/PMZA, zverejnená 26.09.2012

Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci uzavretej dňa 19.07.2012, zverejnený 28.09.2012

Zmluva o spolupráci č. 105/2012/PMZA, zverejnená 04.10.2012

Zmluva o spolupráci č. 106/2012/PMZA, zverejnená 04.10.2012

Zmluva o nájme hnuteľnej veci č. 107/2012/PMZA, zverejnená 04.10.2012

Zmluva o vzájomnej spolupráci č. 108/2012/PMZA, zverejnená 11.10.2012

Licenčná zmluva na použitie a šírenie diela č. 109/2012/PMZA, zverejnená 11.10.2012

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 19/2012, zverejnená 16.10.2012

Dodatok č. 1 ku zmluve o poskytnutí grantovej dotácie č. 17/2012 – OKŠCRMR/2012, zverejnený 11.10.2012

Zmluva o spolupráci č. 110/2012/PMZA, zverejnená 24.10.2012

Zmluva o spolupráci č. 111/2012/PMZA, zverejnená 24.10.2012

Kúpna zmluva č. 1353, zverejnená 25.10.2012

Zmluva o spolupráci č. 112/2012/PMZA, zverejnená 29.10.2012

Komisionárska zmluva č. 113/2012/PMZA, zverejnená 31.10.2012

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 092/2012/PMZA, zverejnený dňa 31.10.2012

Darovacia zmluva č. 2/2012, zverejnená 6.11.2012

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 20/2012, zverejnená 06.11.2012

Darovacia zmluva č. 1/2012, zverejnená 14. 11. 2012

Dohoda o spolupráci pri usporiadaní výstavy “Dráteníci” č. 1362/2012/PMZA, zverejnená 14. 11. 2012

Kúpna zmluva č. 2/2012, zverejnená 15.11.2012

Zmluva o spolupráci č. 1365/2012, zverejnená 16. 11. 2012

Kúpna zmluva č. 1366/2012/PMZA, zverejnená 22. 11. 2012

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1367/2012/PMZA, zverejnená 26. 11. 2012

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 21/2012/PMZA, zverejnená 30. 11. 2012

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. 18/2012, zverejnený 03.12.2012

Zmluva o spolupráci č. 114/2012/PMZA, zverejnená 11.12.2012

Kúpna zmluva č. 3/2012, zverejnená 11.12.2012

Zmluva o spolupráci, zverejnená 11.12.2012

Poistná zmluva č. 16 5 379, zverejnená 12.12.2012

Poistná zmluva č. 16 5 380, zverejnená 12.12.2012

Rámcová kúpna zmluva č. ZA 2013

Súborová poistná zmluva č. 080-801 25 04, zverejnená 20.12.2012

Zmluva o spolupráci č. 115/2012/PMZA, zverejnená 21.12.2012

Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku 1306_2012_OKaCR

Hromadná licenčná zmluva VP/12/16138/002, zverejnená 08.01.2013

Zmluva o obstaraní predaja veci č. 116/2012/PMZA, zverejnená 08.01.2013

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 23/2012, zverejnená 10.01.2013

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 24/2012, zverejnená 10.01.2013

Scroll to Top