Zmluvy 2015

Údaje o zmluvách 2015

Komisionárska zmluva č. 001/2015/PMZA, zverejnená 15.01.2015

Darovacia zmluva č. 47/2014, zverejnená 21.01.2015

Darovacia zmluva č. 32/2014, zverejnená 23.01.2015

Kúpna zmluva č. 2/2014, zverejnená 23.01.2015

Kúpna zmluva č. 4/2014, zverejnená 29.01.2015

Darovacia zmluva č. 11/2014, zverejnená 29.01.2015

Darovacia zmluva č. 14/2014, zverejnená 29.01.2015

Darovacia zmluva č. 34/2014, zverejnená 29.01.2015

Darovacia zmluva č. 48/2014, zverejnená 29.01.2015

Darovacia zmluva č. 7/2014, zverejnená 02.02.2015

Darovacia zmluva č. 31/2014, zverejnená 02.02.2015

Dodatok č. 1/2015 k Zmluve o výpožičke ZP č. 6/2014, zverejnený 02.02.2015

Darovacia zmluva č. 26/2014, zverejnená 04.02.2015

Darovacia zmluva č. 45/2014, zverejnená 04.02.2015

Zmluva o obstaraní predaja veci č. 002/2015/PMZA, zverejnená 06.02.2015

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 2/2015, zverejnená 09.02.2015

Zmluva o dielo č. 003/2015/PMZA, zverejnená 10.02.2015

Zmluva o zverení majetku do správy správcovi uzavretá v súlade s ustanovením §6 a 6a ods. 2 zákona NR SR č. 446_2001 Z.z. … č. 004/2015/PMZA, zverejnená 13.02.2015

Zmluva o spolupráci č. 005/2015/PMZA, zverejnená 17.02.2015

Zmluva o vytvorení a použití diela č. 006/2015/PMZA, zverejnená 20.02.2015

Zmluva o výpožičke č. 18/2014, zverejnená 20.02.2015

Darovacia zmluva č. 2/2014, zverejnená 23.02.2015

Darovacia zmluva č. 35/2014, zverejnená 24.02.2015

Zmluva o spolupráci č. 008/2015/PMZA, zverejnená 25.02.2015

Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9100228644, zverejnená 03.03.2015

Kúpna zmluva č. 5/2014, zverejnená 03.03.2015

Zmluva o nájme hnuteľnej veci č. 009/2015/PMZA, zverejnená 09.03.2015

Zmluva o nájme hnuteľnej veci č. 010/2015/PMZA, zverejnená 09.03.2015

Zmluva č. 20150251/2015, zverejnená 12.03.2015

Zmluva č. 25/2015 o zverení majetku do správy správcovi uzavretá v súlade…, zverejnená 12.03.2015

Kúpna zmluva č. 011/2015/PMZA, zverejnená 17.03.2015

Zmluva o spolupráci č. 012/2015/PMZA, zverejnená 17.03.2015

Zmluva o spolupráci č. 013/2015/PMZA, zverejnená 17.03.2015

Darovacia zmluva č. 42/2014, zverejnená 18.03.2015

Zmluva o dielo č. 014/2015/PMZA, zverejnená 18.03.2014

Darovacia zmluva č. 1/2014, zverejnená 19.03.2015

Komisionárska zmluva č. 015/2015/PMZA, zverejnená 19.03.2015

Zmluva o nájme hnuteľnej veci č. 016/2015/PMZA, zverejnená 23.03.2015

Zmluva o nájme hnuteľnej veci č. 017/2015/PMZA, zverejnená 23.03.2015

Zmluva o spolupráci č. 018/2015/PMZA, zverejnená 27.03.2015

Zmluva o zabezpečení kultúrneho programu č. 019/2015/PMZA, zverejnená 27.03.2015

Zmluva o spolupráci č. 020/2015/PMZA, zverejnená 30.03.2015

Zmluva o poskytnutí dotácie ŽSK z rozpočtu MK SR číslo ŽSK-PMZA/8.2, zverejnená 31.03.2015

Zmluva o spolupráci č. 021/2015/PMZA, zverejnená 31.03.2015

Kúpna zmluva č. 025/2015/PMZA, zverejnená 31.03.2015

Zmluva o spolupráci č. 023/201/_PMZA, zverejnená 10.04.2015

Kolektívna zmluva od 1.4. 2015 do 31.3.2016

Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci (č.013/2015/PMZA) zo dňa 15.3.2015, zverejnený 10.04.2015

Dodatok č. 2 k platným Zmluvám o združenej dodávke elektriny, zverejnený 13.04.2015

Zmluva o spolupráci č. 024/2015/PMZA, zverejnená 13.04.2015

Zmluva o spolupráci č. 026/2015/PMZA, zverejnená 20.04.2015

Zmluva o zverení majetku do správy správcovi … č. 027/2015/PMZA, zverejnená 20.04.2015

Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany objektu č. 9/5/20/0127/15, zverejnená 20.04.2015

Zmluva o spolupráci č. 028/2015/PMZA, zverejnená 22.04.2015

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1/2015, zverejnená 23.04.2015

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 4/2015, zverejnená 23.04.2015

Zmluva o vzájomnej spolupráci č. 029/2015/PMZA, zverejnená 23.04.2015

Komisionárska zmluva č. 030/2015/PMZA, zverejnená 24.04.2015

Komisionárska zmluva č. 031/2015/PMZA, zverejnená 27.04.2015

Dohoda o dodávke vody č. 032/2015/PMZA, zverejnená 28.04.2015

Dohoda o dodávke elektrickej energie č. 033/2015/PMZA, zverejnená 28.04.2015

Zmluva č. 4/2015 o zabezpečení kultúrneho programu, zverejnená 29.04.2015

Zmluva o spolupráci č. 034/2015/PMZA, zverejnená 29.04.2015

Zmluva o spolupráci č. 035/2015/PMZA, zverejnená 29.04.2015

Zmluva o spolupráci č. 036/2015/PMZA, zverejnená 29.04.2015

Komisionárska zmluva č. 037/2015/PMZA, zverejnená 29.04.2015

Smlouva o výpújčce č. 6/2015/ÚSV, zverejnená 29.04.2015

Zmluva o spolupráci č. 038/2015/PMZA, zverejnená 30.04.2015

Zmluva o spolupráci č. 054/2015/PMZA, zverejnená 07.05.2015

Zmluva o poskytnutí grantu č. KIA15_151, zverejnená 11.05.2015

Komisionárska zmluva č. 039/2015/PMZA, zverejnená 14.05.2015

Zmluva o obstaraní predaja veci č. 040/2015/PMZA, zverejnená 15.05.2015

Zmluva o spolupráci č. 041/2015/PMZA, zverejnená 15.05.2015

Zmluva o spolupráci č. 042/2015/PMZA, zverejnená 18.05.2015

Zmluva o spolupráci č. 043/2015/PMZA, zverejnená 19.05.2015

Zmluva o spolupráci č. 044/2015/PMZA, zverejnená 19.05.2015

Komisionárska zmluva č. 045/2015/PMZA, zverejnená 20.05.2015

Komisionárska zmluva č. 046/2015/PMZA, zverejnená 20.05.2015

Komisionárska zmluva č. 047/2015/PMZA, zverejnená 20.05.2015

Komisionárska zmluva č. 048/2015/PMZA, zverejnená 20.05.2015

Komisionárska zmluva č. 049/2015/PMZA, zverejnená 20.05.2015

Komisionárska zmluva č. 050/2015/PMZA, zverejnená 21.05.2015

Komisionárska zmluva č. 051/2015PMZA, zverejnená 21.05.2015

Zmluva o reklame č. 052/2015/PMZA, zverejnená 21.05.2015

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 9/2015, zverejnená 21.05.2015

Komisionárska zmluva č. 053/2015/PMZA, zverejnená 21.05.2015

Zmluva o spolupráci č. 054/2015/PMZA, zverejnená 21.05.2015

Licenčná zmluva na použitie a šírenie diela, č. 055/2015/PMZA, zverejnená 21.05.2015

Komisionárska zmluva č. 056/2015/PMZA, zverejnená 22.05.2015

Komisionárska zmluva č. 057/2015/PMZA, zverejnená 22.05.2015

Zmluva o spolupráci č. 058/2015/PMZA, zverejnená 22.05.2015

Komisionárska zmluva 059/2015/PMZA, zverejnená 26.5.2015

Komisionárska zmluva č. 060/2015/PMZA, zverejnená 26.5.2015

Komisionárska zmluva č. 061/2015/PMZA, zverejnená 26.5.2015

Licenčná zmluva na použitie a šírenie diela č. 062/2015/PMZA, zverejnená 26.5.2015

Zmluva o reklame č. 063/2015/PMZA, zverejnená 26.5.2015

Komisionárska zmluva č. 064/2015/PMZA, zverejnená 26.5.2015

Komisionárska zmluva č. 065/2015/PMZA, zverejnená 26.5.2015

Zmluva o reklame č. 066/2015/PMZA, zverejnená 28.5.2015

Zmluva o spolupráci č. 067/2015/PMZA, zverejnená 28.5.2015

Licenčná zmluva na použitie a šírenie diela č. 068/2015/PMZA, zverejnená 28.5.2015

Komisionárska zmluva č. 069/2015/PMZA, zverejnená 28.5.2015

Zmluva o obstaraní predaja veci č. 070/2015/PMZA, zverejnená 28.5.2015

Komisionárska zmluva č. 071/2015/PMZA, zverejnená 28.5.2015

Komisionárska zmluva č. 072/2015/PMZA, zverejnená 28.5.2015

Komisionárska zmluva č. 073/2015/PMZA, zverejnená 2.6.2015

Komisionárska zmluva č. 074/2015/PMZA, zverejnená 2.6.2015

Licenčná zmluva na použitie a šírenie diela č. 075/2015/PMZA, zverejnená 2.6.2015

Komisionárska zmluva č. 076/2015/2015/PMZA, zverejnená 2.6.2015

Zmluva o zabezpečení propagácie reklamného partnera č. 077/2015/PMZA, zverejnená 2.6.2015

Komisionárska zmluva č. 078/2015/PMZA, zverejnená 2.6.2015

Komisionárska zmluva č. 079/2015/PMZA, zverejnená 2.6.2015

Komisionárska zmluva č. 080//2015/PMZA, zverejnená  2.6.2015

Licenčná zmluva na použitie a šírenie diela č. 081/2015/PMZA, zverejnená 2.6.2015

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy č. 082/2015/PMZA, zverejnená 2.6.2015

Zmluva o sponzorstve č. 083/2015/PMZA, zverejnená 2.6.2015

Zmluva o reklame č. 084/2015/PMZA, zverejnená 2.6.2015

Licenčná zmluva č. 085/2015/PMZA, zverejnená 2.6.2015

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 8/2015, zverejnená 2.6.2015

Zmluva reklame č. 086/2015/PMZA, zverejnená 2.6.2015

Komisionárska zmluva č. 087/2015/PMZA, zverejnená 2.6.2015

Komisionárska zmluva č. 088/2015/PMZA, zverejnená 3.6.2015

Licenčná zmluva na použitie a šírenie diela č. 89/2015/PMZA, zverejnená 8.6.2015

Komisionárska zmluva č. 090/2015/PMZA, zverejnená 8.6.2015

Zmluva o spolupráci č. 091/2015/PMZA, zverejnená 10.6.2015

Zmluva o spolupráci č. 092/2015/PMZA, zverejnená 10.6.2015

Zmluva o nájme nebytových priestorov a pozemkov č. 093/2015/PMZA, zverejnená 12.6.2015

Zmluva o spolupráci č. 094/2015/PMZA, zverejnená 17.6.2015

Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy č. 095/2015/PMZA, zverejnená 23.6.2015

Dodatok č. 2 k zmluve č. 096/2015/PMZA, zverejnený 24.6.2015

Kúpna zmluva č. Z201512664_Z, zverejnená 24.6.2015

Zmluva o dielo č. 097/2015/PMZA, zverejnená 25.6.2015

Zmluva o spolupráci pri vykonávaní archeologického výskumu v roku 2015 č. 098/2015/PMZA, zverejnená 25.6.2015

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 10/2015, zverejnená 29.6.2015

Zmluva o spolupráci č. 099/2015/PMZA, zverejnená 30.6.2015

Zmluva o spolupráci č. 100/2015/PMZA, zverejnená 1.7.2015

Hromadná licenčná zmluva č. 101/2015/PMZA, zverejnená 2.7.2015

Darovacia zmluva č. 102/2015/PMZA, zverejnená 6.7.2015

Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov, zverejnená 7.7.2015

Zmluva o spolupráci č. 103/2015/PMZA, zverejnená 8.7.2015

Zmluva o servisnej službe č. 104/2015/2015/PMZA, zverejnená 13.7.2015

Kúpna zmluva č. 105/2015/PMZA, zverejnená 13.7.2015

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 11/2015/PMZA, zverejnená 13.7.2015

Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom

rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2015, č. 106/2015/2015/PMZA, zverejnená 16.7.2015

Súborová poistná zmluva číslo: 080 – 801 25 04, zverejnená 20.7.2015

Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy č. 107/2015/PMZA, zverejnená 21.7.2015

Zmluva o spolupráci č. 108/2015/PMZA, zverejnená 29.7.2015

Poistná zmluva č. 109/2015/PMZA, zverejnená 31.7.2015

Profesionálny register s.r.o. + zmluva o reklame, zverejnené 04.08.2015

Zmluva o spolupráci č. 110/2015/PMZA, zverejnená 05.08.2015

Zmluva o dielo č. 460/2015/OI, zverejnená 07.08.2015

Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 111/2015/PMZA, zverejnená 11.8.2015

Zmluva o spolupráci č. 112/2015/2015/PMZA, zverejnená 13.8.2015

Zmluva o spolupráci č. 121/2015/PMZA, zverejnená 19.08.2015

Zmluva o výpožičke č. 113/2015/PMZA, zverejnená 20.8.2015

Zmluva o prenájme č. 114/2015/PMZA, zverejnená 21.8.2015

Register obchodných spoločností, zverejnený 25.08.2015

Zmluva o spolupráci č. 122/2015/PMZA, zverejnená 26.08.2015

Zmluva o poskytnutí certifikátu – všeob. obchodné podmienky č. 123/2015/PMZA,

zverejnená 3.9.2015

Nájomná zmluva č. 16/2015/2015/PMZA, zverejnená 10.9.2015

Zmluva o spolupráci č. 124/2015/PMZA, zverejnená 11.9.2015

Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu č. 125/2015/PMZA, zverejnený 18.9.2015

Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu č. 126/2015/PMZA, zverejnený 18.9.21015

Komisionárska zmluva č. 127/2015/PMZA, zverejnená 21.9.2015

Komisionárska zmluva č. 128/2015/PMZA, zverejnená 22.9.2015

Nájomná zmluva č. 64/2015/PMZA, zverejnená 24.9.2015

Zmluva o spolupráci č. 129/2015/PMZA, zverejnená 24.9.2015

Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení poskytovania služieb obyvateľstvu

prevádzkovaním predajných automatov č. 131/2015/PMZA, zverejnená 25.9.2015 

Hromadná licenčná zmluva č. 132/2015/PMZA, zverejnená 25.9.2015

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 17/2015, zverejnená 7.10.2015

Zmluva o odvoze odpadu č. 134/2015, zverejnená 9.10.2015

Zmluva o výpožičke č. 135/2015/PMZA, zverejnená 9.10.2015

Dohoda o dodávke vody č. 136/2015/PMZA, zverejnená 14.10.2015

Dohoda o dodávke elektrickej energie č. 137/2015/PMZA, zverejnená 14.10.2015

Zmluva o spolupráci číslo ZM1002235, zverejnená 15.10.2015

Komisionárska zmluva, zverejnená 23.10.2015

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 19/2015, zverejnená 27.10.2015

Zmluva o dielo, zverejnená 28.10.2015

Dohoda o dodávke elektrickej energie č. 138/2015/PMZA, zverejnená 2.11.2015Z

Zmluva o spolupráci č. 139/2015/PMZA, zverejnená 3.11.2015

Hromadná licenčná zmluva č. 140/2015/PMZA, zverejnená 4.11.2015

Zmluva o poskytnutí služieb č. 141/2015/PMZA, zverejnená 6.11.2015

Zmluva o spolupráci č. 142/2015/PMZA, zverejnená 12.11.2015

Zmluva o reklame č. 143/2015/PMZA, zverejnená 23.11.2015

Zmluva o spolupráci č. 144/2015/PMZA, zverejnená 1.12.2015

Komisionárska zmluva č. 145/2015/PMZA, zverejnená 4.12.2015

Hromadná licenčná zmluva č. 146/2015/PMZA, zverejnená 7.12.2015

Zmluva o spolupráci č. 147/2015/PMZA, zverejnená 7.12.2015

Dohoda o spolupráci pri vykonaní predstihového archeologického výskumu č.148/2015/PMZA,

zverejnená 7.12.2015

Zmluva o obstaraní predaja veci č. 149/2015/PMZA, zverejnená 14.12.2015

Komisionárska zmluva č. 150/2015/PMZA, zverejnená 15.12.2015

Zmluva o spolupráci č. 151/2015/PMZA, zverejnená 16.12.2015

Zmluva o spolupráci č. 152/2015/PMZA, zverejnená 16.12.2015

Dohoda č. 2561TR4010/15, zverejnená 18.12.2015

Komisionárska zmluva č. 153/2015/PMZA, zverejnená 18.12.2015

Zmluva o spolupráci č. 154/2015/PMZA, zverejnená 21.12.2015

Zmluva o obstaraní predaja veci č. 155/2015/PMZA, zverejnená 21.12.2015

Dohoda o dodávke plynu, zverejnená 21.12.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top